SỰ KIỆN

Tên sự kiện
Danh mục
Thời gian
Địa chỉ

ALLPLAN EDUCATION TOUR|
ALLPLAN x Đại học GTVT

Hội thảo

450 Lê Văn Việt, Quận 9

GỬI EMAIL

Nhận 30 ngày sử dụng miễn phí

Giải pháp BIM toàn diện cho Kỹ Sư và Kiến Trúc Sư


    GSI đối tác được ủy quyền cho các giải pháp Allplan ở Châu Á.

    Theo dõi Allplan tại: