SỰ KIỆN

Tên sự kiện

Phân loại

Thời gian

Đăng ký tham gia

Webinar: THIẾT KẾ XÂY DỰNG ĐÚC SẴN TRÊN NỀN TẢNG BIM VỚI ALLPLAN

Hội thảo trực tuyến

Sự kiện ra mắt Allplan 2024

Sự kiện trực tuyến

Những kỹ năng cần làm quen trước khi tiếp cận Allplan Bridge

Hội thảo trực tuyến

Allplan Bridge – Thiết kế cầu tự động bằng mô hình kết cấu, cốt thép và cân đối bản vẽ (Bài 4/4)

Hội thảo trực tuyến

Allplan Bridge – Tăng hiệu quả thiết kế cầu tham số với Allplan (Bài 3/4)

Hội thảo trực tuyến

Allplan Bridge – Mô hình tham số cho dự án cầu (Bài 2/4)

Hội thảo trực tuyến

Allplan Precast – Giải pháp cho công trình đúc sẵn

Hội thảo trực tuyến

Allplan Bridge - Giới thiệu về lập mô hình cầu với Allplan Engineering (Bài 1/4)

Hội thảo trực tuyến

ALLPLAN LÀM VIỆC VỚI CDE (MÔI TRƯỜNG DỮ LIỆU LÀM VIỆC CHUNG)

Hội thảo trực tuyến

Chuỗi hội thảo trực tuyến: ALLPLAN BRIDGE - GIẢI PHÁP TỐI ƯU CHO HẠ TẦNG VIỆT NAM

BUỔI 6/6: Allplan Bridge - Phân tích nội lực cho Cầu

Hội thảo trực tuyến

Chuỗi hội thảo trực tuyến: ALLPLAN BRIDGE - GIẢI PHÁP TỐI ƯU CHO HẠ TẦNG VIỆT NAM

BUỔI 5/6: Allplan Bridge - Trình bày bản vẽ - Thống kế bóc tách khối lượng cho cầu

Hội thảo trực tuyến

Chuỗi hội thảo trực tuyến: ALLPLAN BRIDGE - GIẢI PHÁP TỐI ƯU CHO HẠ TẦNG VIỆT NAM

BUỔI 4/6: Allplan Bridge - Triển khai cốt thép cho cầu

Hội thảo trực tuyến

Chuỗi hội thảo trực tuyến: ALLPLAN BRIDGE - GIẢI PHÁP TỐI ƯU CHO HẠ TẦNG VIỆT NAM

BUỔI 3/6: Allplan Bridge - Trao đổi dữ liệu - Smart placement

Hội thảo trực tuyến

Chuỗi hội thảo trực tuyến: ALLPLAN BRIDGE - GIẢI PHÁP TỐI ƯU CHO HẠ TẦNG VIỆT NAM

BUỔI 2/6: Allplan Bridge - Mô hình cầu thực tế (3D & 4D)

Hội thảo trực tuyến

ALLPLAN 2023 - MỘT SỐ ĐIỂM NỔI BẬT CỦA PHIÊN BẢN MỚI

Hội thảo trực tuyến

GÓC NHÌN MỚI VỀ CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT TRONG GIAI ĐOẠN MỚI CHO NGÀNH XÂY DỰNG

Sự kiện ra mắt

GIỚI THIỆU DỰ ÁN ĐƯỜNG HẦM TIÊU BIỂU TRONG ALLPLAN

Hội thảo trực tuyến

Chuỗi hội thảo trực tuyến: ALLPLAN BRIDGE - GIẢI PHÁP TỐI ƯU CHO HẠ TẦNG VIỆT NAM

BUỔI 1/6: Ứng dụng Allplan Bridge vào công trình hạ tầng - Dựng mô hình cầu cơ bản

Hội thảo trực tuyến

NEWSLETTER

Receive information about Allplan via email

All-in-one solution for engineers and architects


    Shopping Basket