SỰ KIỆN

Tên sự kiện

Phân loại

Thời gian

Đăng ký tham gia

Webinar: THIẾT KẾ XÂY DỰNG ĐÚC SẴN TRÊN NỀN TẢNG BIM VỚI ALLPLAN

Hội thảo trực tuyến

GÓC NHÌN MỚI VỀ CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT TRONG GIAI ĐOẠN MỚI CHO NGÀNH XÂY DỰNG

Sự kiện ra mắt

GIỚI THIỆU DỰ ÁN ĐƯỜNG HẦM TIÊU BIỂU TRONG ALLPLAN

Hội thảo trực tuyến

Chuỗi hội thảo trực tuyến: ALLPLAN BRIDGE - GIẢI PHÁP TỐI ƯU CHO HẠ TẦNG VIỆT NAM

BUỔI 1/6: Ứng dụng Allplan Bridge vào công trình hạ tầng - Dựng mô hình cầu cơ bản

Hội thảo trực tuyến

NEWSLETTER

Receive information about Allplan via email

All-in-one solution for engineers and architects


    Shopping Basket