SỰ KIỆN

Sự kiện

Hình thức

Thời gian

Đăng kí

BUILD THE FUTURE |
Allplan Global Summit

Hội thảo trực tuyến

GỬI EMAIL

Nhận 30 ngày sử dụng miễn phí

Giải pháp BIM toàn diện cho Kỹ Sư và Kiến Trúc Sư


    GSI đối tác được ủy quyền cho các giải pháp Allplan ở Châu Á.

    Theo dõi Allplan tại: