Hội thảo trực tuyến: Allplan làm việc với CDE (Môi trường dữ liệu làm việc chung)

Sau sự thành công của chuỗi hội thảo về Allplan Bridge với những chủ đề hot như sau: Phân tích nội lực, trao đổi dữ liệu, trình bày bản vẽ, chúng tôi muốn giới thiệu đến bạn chủ đề tiếp theo không kém phần quan trọng liên quan đến nền tảng chia sẻ dữ liệu.

Để hiểu rõ hơn về cách làm việc với môi trường dữ liệu trong Allplan, hãy tham gia hội thảo trực tuyến: Allplan làm việc với CDE (Môi trường dữ liệu làm việc chung) với những nội dung chính sau:

● Định nghĩa đúng về BIM và CDE;

● Cách làm việc chung trong Allplan Bimplus, Allplan Share và Workgroup;

● So sánh giữa Allplan Bimplus với các môi trường khác.

> Thời gian: 15:00 – 16:00 GMT+7 ngày 17.02.2022

> Diễn giả: Vương Chính Tâm – Sales Kỹ thuật

Đăng ký ngay để update kiến thức mới trong ngành xây dựng

Shopping Basket