\ QUY HOẠCH CÔNG TRÌNH

DÀNH CHO CÁC NHÀ THẦU CHUYÊN NGHIỆP

Các giải pháp BIM của ALLPLAN dành cho quy hoạch công trường và quản lý xây dựng hỗ trợ toàn bộ quá trình thiết kế và xây dựng, giúp việc thực hiện dự án diễn ra hiệu quả và suôn sẻ. Quy trình làm việc hợp tác cho phép tăng độ chính xác trong tất cả các giai đoạn để có khả năng xây dựng tốt hơn và kết quả xây dựng thành công hơn. Hãy tìm hiểu những cải tiến trong phần mềm quy hoạch công trình và quản lý xây dựng này!

ALLPLAN – GIẢI PHÁP BIM CHO QUY HOẠCH CÔNG TRÌNH

Từ phát triển khu dân cư đến các tòa nhà thương mại, nhà máy công nghiệp đến cầu và các dự án cơ sở hạ tầng lớn, Quy hoạch và quản lý địa điểm xây dựng hiệu quả, từ việc phát triển khu dân cư đến tòa nhà thương mại, nhà máy công nghiệp đến cầu đường và các dự án cơ sở hạ tầng lớn, đều đòi hỏi kiến thức, kinh nghiệm và các công cụ chính xác.

Với Allplan, người dùng có thể dễ dàng thiết kế với các mô hình địa hình chính xác và thiết lập lối vào và các tiện ích, kiểm tra xung đột giữa các yếu tố trên công trường, nhanh chóng phát triển một bảng tiến độ xây dựng chính xác và thậm chí thêm thiết bị xây dựng để lập kế hoạch và tối ưu hóa thiết kế bố trí địa điểm. Tất cả điều này được kết hợp với chức năng cộng tác dễ dàng và các công cụ mạnh mẽ để nhanh chóng có được số lượng chính xác, quản lý hiệu quả các thay đổi và tạo ra các mô hình BIM đã xây dựng để đảm bảo các dự án được thực hiện thành công hơn.

0 %

TĂNG THÊM
ĐỘ CHÍNH XÁC

0 %

TĂNG THÊM
ĐỘ RÕ RÀNG

0 %

TĂNG THÊM
NĂNG SUẤT

tạo ra các tài liệu xây dựng chi tiết để cải thiện việc lập kế hoạch và lập lịch trình nhanh hơn*chính xác hơn.

* Trong 3D so với 2D

dự toán chi phí dự án hiệu quả hơnchính xác hơn, ở giai đoạn sớm hơn, với số liệu thống kê khối lượng và vật tư đáng tin cậy.

* So với việc bóc tách khối lượng thủ công

tăng năng suất lập kế hoạch và thiết kế* với quy trình làm việc hiệu quả, hỗ trợ cải thiện sự cộng tác, khả năng xây dựng và chất lượng.

* Sử dụng thiết kế 3D

Shopping Basket