ALLPLAN LICENSE SERVER

Quản lý tập trung các license

Đối với các công ty được trang bị nhiều trạm làm việc Allplan, License Server là một hệ thống quản lý license hiện đại cho phép bạn sử dụng tiết kiệm tất cả các license của Allplan trong công ty.

ĐIỂM NỔI BẬT

Allplan License Server cung cấp khả năng quản lý hiệu quả và quyền sử dụng tối ưu các license. License Server cho phép truy cập an toàn vào license trong mạng công ty, đồng thời cung cấp linh hoạt quyền sử dụng các license bên ngoài công ty. Khi người dùng khởi động chương trình trong mạng lưới, License Server sẽ tạo một license miễn phí. Sau khi dùng xong, license sẽ được trả lại hệ thống và sẵn sàng cho người dùng khác.

LỢI THẾ CỦA ALLPLAN LICENSE SERVER

Bảo mật linh hoạt

Với tính năng bảo vệ bảo mật của Allplan License Server, bạn không còn cần phải lo về việc các dongle có khả năng bị mất hoặc bị đánh cắp nữa. License Server có thể được quản lý thông qua cài đặt quản trị web từ mạng bên ngoài.  Do đó, máy chủ cũng có thể được đặt trong phòng máy chủ bảo mật. Các khách hàng cá nhân có thể được cấp các quyền sử dụng khác nhau. Ví dụ: người dùng có thể được cấp quyền để kích hoạt chỉ các trạm mà họ thực sự cần. Theo tùy chọn, họ cũng có thể được cấp quyền nhập license từ máy chủ vào máy tính cá nhân để có thể sử dụng chúng ở mạng bên ngoài.

Sử dụng tiết kiệm các license

Những licenses đã mua được cài đặt trên máy chủ và có sẵn cho tất cả các máy khác trong mạng. Điều này giúp tiết kiệm ngay cả với ít trạm làm việc vì tất cả các license cần thiết không phải được cài đặt trên mọi máy. Các licenses có thời hạn cũng có thể được sử dụng bởi các máy khách khác. License Server có thể được triển khai rất linh hoạt: trực tuyến trong mạng hoặc ngoại tuyến cho công việc bên ngoài công ty. Để làm điều này, máy khách chỉ cần nhập license cần thiết từ máy chủ. Hơn nữa, khi sử dụng một mạng ngoài, giấy phép có thể được chuyển giao cho một máy tính ngoài mạng.

Quản lý thuận tiện

Allplan License Server cho phép bạn quản lý tập trung các license cho tất cả các trạm trong mạng công ty. Các license có thể được đăng ký thông thường bằng giao diện người dùng (cài đặt quản trị web). Các license có sẵn được hiển thị rõ ràng với tình trạng hiện hành. Có sẵn các bộ lọc khác nhau trên Allplan License Server để theo dõi các quy trình. Bằng cách này, bạn luôn có thể xác định ai đã sử dụng license nào cũng như license đó trực tuyến hay ngoại tuyến.

Máy chủ đầu cuối

The Allplan License Server cũng có thể được sử dụng trên máy chủ đầu cuối.

ALLPLAN 2024 - THỬ NGAY!

Bản dùng thử là phiên bản Allplan 2024 đầy đủ có thời gian dùng thử là 14 ngày.

GỬI EMAIL

Nhận 30 ngày sử dụng miễn phí

Giải pháp BIM toàn diện cho Kỹ Sư và Kiến Trúc Sư


    Shopping Basket