CỘNG TÁC VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN HIỆU QUẢ

Bimplus là một nền tảng cộng tác được thiết kế để quản lý tất cả các dữ liệu dự án để hỗ trợ việc phát triển các quy trình quản lý dữ liệu và mô hình BIM một cách hiệu quả.

Với Allplan Bimplus, việc quản lý các dự án xây dựng trở nên hiệu quả và tiết kiệm hơn.

BIMPLUS TỪ ALLPLAN

Bimplus là nền tảng hợp tác dự án dựa trên mô hình BIM mở dành cho ngành xây dựng.

Cộng tác trên các dự án BIM

Dựa trên cơ sở dữ liệu

Hợp nhất, phối hợp và phân tích các mô hình trong thời gian thực

Tối ưu khả năng tiếp cận với nền tảng đám mây

Truy cập mọi lúc, mọi nơi

Ưu điểm của Bimplus

Quản lý dự án dễ dàng

Dữ liệu tích hợp

Giao tiếp hiệu quả

Truy cập nhanh dữ liệu dự án

CÁC TÍNH NĂNG ĐẶC BIỆT CỦA BIMPLUS

Quản lý các dự án, thông tin và bản sửa đổi thông qua sự phối hợp và cộng tác nhịp nhàng.

Quản lý các thay đổi

Quản lý dự án

Phối hợp

Quản lý thông tin

Sự cộng tác

BIMPLUS – GIẢI PHÁP BIM CHO NGÀNH XÂY DỰNG

Allplan Bimplus là nền tảng BIM mở tối ưu cho tất cả các ngành để cộng tác hiệu quả trong các dự án xây dựng. Dữ liệu, thông tin, tài liệu và tác vụ của mô hình BIM được quản lý tập trung trong toàn bộ vòng đời dự án.

 > Truy cập thời gian thực vào các dự án với mọi thiết bị

 > Các ứng dụng chuyên biệt cho ngành xây dựng

 Giao diện mở

GỬI EMAIL

Nhận 30 ngày sử dụng miễn phí

Giải pháp BIM toàn diện cho Kỹ Sư và Kiến Trúc Sư


    Shopping Basket