Allplan Bimplus

Raise your level

Allplan Bimplus là nền tảng openBIM tối ưu kết hợp mọi lĩnh vực để mang đến hiệu quả trong một dự án. Dữ liệu, thông tin, tài liệu và nhiệm vụ của mô hình BIM được tập trung quản lý trong suốt quy trình xây dựng cho đến khi hoàn chỉnh. Allplan Bimplus giúp bạn:

  • Truy cập thời gian thực vào các đối tượng và thông tin với bất kỳ thiết bị nào
  • Ứng dụng chuyên biệt cho ngành xây dựng
  • Giao diện mở, dễ sử dụng

Quản lý dự án xây dựng hiệu quả với Allplan Bimplus

Kiểm soát dự án BIM hiệu quả

Sử dụng phương thức làm việc BIM, Bimplus cho phép bạn kiểm soát và giám sát dự án trong toàn bộ vòng đời của một công trình, giúp bạn quản lý dự án hiệu quả. Bạn được cập nhật và có thể theo dõi công việc.

Tích hợp dữ liệu từ nhiều hệ thống khác nhau

Ưu điểm nổi trội của Bimplus cho phép bạn kết hợp dữ liệu từ bất kỳ phần mềm xây dựng nào thông qua giao diện API. Thông tin từ đó sẽ được hợp nhất với mô hình phối hợp trung tâm và được thể hiện một cách trực quan. Điều này tạo cơ sở cho việc quản lý dự án thành công.

Trao đổi công việc rõ ràng

Mô hình phối hợp trung tâm là cơ sở kết hợp liên ngành: Ở đây, tất cả các thông tin liên quan đều thống nhất và những sai khác có thể nhìn thấy ngay từ đó giúp xác định được va chạm. Những sai lệch được xác định có thể giải quyết một cách rõ ràng. Bạn có thể sử dụng Task Board trong Allplan BImplus để kết hợp các nhiệm vụ nhanh chóng và rõ ràng với các bên liên quan. Lợi ích là những thành viên dự án sẽ duy trì kiểm soát thật đầy đủ trên những mô hình riêng của họ.

Truy cập dữ liệu dự án ở mọi nơi và mọi lúc

Bạn có thể truy cập Allplan Bimplus mọi lúc, mọi nơi và với mọi thiết bị. Nếu bạn không ở trong văn phòng, bạn có thể xem, chia sẻ và xử lý dữ liệu thông qua một trình duyệt hoặc một ứng dụng. Bimplus luôn bên cạnh khi bạn cần.

Chơi Video

Allplan Bimplus

Với Allplan Bimplus, bạn có thể kết hợp các bộ phận mô hình từ các ngành nghề khác nhau và phân tích chúng. Task Board đảm bảo việc quản lý tác vụ hiệu quả và dễ dàng truy cập vào Allplan Bimplus thông qua các thiết bị di động cho phép làm việc độc lập. Allplan Bimplus cung cấp hỗ trợ tối đa cho các phương thức làm việc BIM.

  • Tính chất mở cho phép kết hợp với các phần mềm liên ngành xây dựng
  • Truy cập dự án của bạn mọi lúc, mọi nơi.
  • Hỗ trợ các phương pháp làm việc BIM.

GỬI EMAIL

Nhận 30 ngày sử dụng miễn phí

Giải pháp BIM toàn diện cho Kỹ Sư và Kiến Trúc Sư


    GSI đối tác được ủy quyền cho các giải pháp Allplan ở Châu Á.

    Theo dõi Allplan tại: