Tải xuống các YÊU CẦU HỆ THỐNG

Chúng tôi muốn gặp bạn và cung cấp giải pháp BIM phù hợp nhất

Allplan System Requirements

Here you will find the current system requirements for Allplan.

Allplan System Requirements for Allplan with MAC

Here you will find the current system requirements for Allplan with MAC.

Allplan BCM System Requirements with Citrix

Here you will find the current system requirements for Allplan BCM and Citrix.

Citrix Terminal Server Requirements

Here you will find the current system requirements for Citrix Terminal Server.

Allplan Bimplus System Requirements

Here you will find the current system requirements for Allplan Bimplus.

Allplan BCM System Requirements

Here you will find the current system requirements for Allplan BCM.

System test

Test whether your PC meets the necessary technical requirements for Allplan. Just download the system test file. The system test runs automatically after starting the tool, and checks how well prepared your PC is for the new version.

Data Exchange Formats

Here you will find a current overview of the DATA EXCHANGE FORMATS compatible with Allplan.

Allplan 2020 - Test now!

Allplan 2020 là giải pháp BIM mà các đội ngũ kiến trúc và kỹ thuật dễ tiếp cận hơn. Tốc độ làm việc được tăng lên đáng kể nhờ giao diện người dùng với nhiệm vụ và vai trò cụ thể. Tất cả những người tham gia dự án được kết nối với nhau thông qua quy trình kỹ thuật số bằng cách sử dụng các công cụ có khả năng mở rộng dựa trên nền tảng đám mây (cloud-based) và tối ưu hóa các giao diện để trao đổi dữ liệu. Bản thử nghiệm tải về là phiên bản Allplan 2020 đầy đủ có thời gian dùng thử là 30 ngày. Sản phẩm cung cấp khác nhau và phụ thuộc vào từng khu vực.

allplan asia
Chơi Video

GỬI EMAIL

Nhận 30 ngày sử dụng miễn phí

Giải pháp BIM toàn diện cho Kỹ Sư và Kiến Trúc Sư


    GSI đối tác được ủy quyền cho các giải pháp Allplan ở Châu Á.

    Theo dõi Allplan tại: