OPTION WORKGROUP

Tổ chức đơn giản các máy trạm CAD trong mạng cục bộ

Trình quản lý nhóm làm việc Allplan workgroup tổ chức các máy trạm CAD trong các mạng cục bộ (LAN). Nó tạo ra sự tối ưu hóa trong các văn phòng thiết kế và quy hoạch lớn hoặc vừa. Làm việc trên các máy trạm mạng riêng lẻ cũng dễ như làm việc trên một máy trạm độc lập bình thường. Lợi ích đặc biệt của Trình quản lý nhóm của phần mềm Allplan là dữ liệu dự án và người dùng có thể được quản lý tập trung với các tùy chọn truy cập khác nhau. Truy cập dữ liệu minh bạch trên toàn bộ mạng.

Tổng quan về Trình Quản Lý Nhóm

  • Xử lý dự án làm việc theo nhóm
  • Hỗ trợ cấu trúc văn phòng linh hoạt
  • Hỗ trợ tuyệt vời của tiêu chuẩn văn phòng hiện đại
  • Dữ liệu nhất quán và một hệ thống có thể mở rộng
  • Bảo mật tối đa thông qua kiểm soát rõ ràng quyền truy cập
Chơi Video

Allplan 2020 - Test now!

Allplan 2020 là giải pháp BIM mà các đội ngũ kiến trúc và kỹ thuật dễ tiếp cận hơn. Tốc độ làm việc được tăng lên đáng kể nhờ giao diện người dùng với nhiệm vụ và vai trò cụ thể. Tất cả những người tham gia dự án được kết nối với nhau thông qua quy trình kỹ thuật số bằng cách sử dụng các công cụ có khả năng mở rộng dựa trên nền tảng đám mây (cloud-based) và tối ưu hóa các giao diện để trao đổi dữ liệu. Bản thử nghiệm tải về là phiên bản Allplan 2020 đầy đủ có thời gian dùng thử là 30 ngày. 

allplan asia
Chơi Video

GỬI EMAIL

Nhận 30 ngày sử dụng miễn phí

Giải pháp BIM toàn diện cho Kỹ Sư và Kiến Trúc Sư


    GSI đối tác được ủy quyền cho các giải pháp Allplan ở Châu Á.

    Theo dõi Allplan tại: