ALLPLAN WORKGROUP

Tổ chức đơn giản các trạm làm việc CAD trong mạng cục bộ

TỔNG QUAN VỀ WORKGROUP MANAGER

Trình quản lý nhóm làm việc Allplan Workgroup Manager tổ chức các trạm làm việc CAD trong các mạng cục bộ (LAN). Nó tạo ra sự tối ưu hóa trong các công ty thiết kế và quy hoạch lớn hoặc vừa. Làm việc trên các trạm làm việc mạng riêng lẻ cũng dễ như làm việc trên một trạm làm việc độc lập. Lợi ích đặc biệt của Allplan Workgroup là dữ liệu dự án và người dùng có thể được quản lý tập trung với các tùy chọn truy cập khác nhau. Truy cập dữ liệu minh bạch trên toàn bộ mạng.

> Xử lý dự án trong trong một nhóm
> Hỗ trợ các tiêu chuẩn văn phòng
> Hỗ trợ cấu trúc văn phòng linh hoạt
> Dữ liệu nhất quán và một hệ thống có thể mở rộng
> An ninh tối đa thông qua kiểm soát rõ ràng quyền truy cập

ALLPLAN 2024 - THỬ NGAY!

Bản dùng thử là phiên bản Allplan 2024 đầy đủ có thời gian dùng thử là 14 ngày.

GỬI EMAIL

Nhận 30 ngày sử dụng miễn phí

Giải pháp BIM toàn diện cho Kỹ Sư và Kiến Trúc Sư


    Shopping Basket