\ ALLPLAN BRIDGE

ĐỊNH HÌNH CẦU ĐƯỜNG
HIỆU QUẢ HƠN

MỘT MÔ HÌNH THAM SỐ DUY NHẤT CHO HÌNH HỌC, PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ VÀ CHI TIẾT

Allplan Bridge là giải pháp dành cho các kỹ sư cầu đường hoàn chỉnh đầu tiên trên thế giới, giảm thiểu các thay đổi tốn thời gian của dự án xuống mức tối thiểu bằng cách cung cấp phân tích cấu trúc và hình học chi tiết trong một mô hình trong toàn bộ quy trình làm việc BIM.

ALLPLAN BRIDGE LÀ GÌ?

Allplan Bridge là một giải pháp tham số BIM mạnh mẽ cho các kỹ sư cầu, kết hợp tất cả các giai đoạn của thiết kế cầu từ việc tạo mô hình chi tiết cao, bao gồm cả các bó cốt thép ứng lực trước, đến việc tích hợp quá trình xây dựng, phân tích kết cấu với thiết kế dựa trên mã và sản xuất bản vẽ, chỉ trong một phần mềm.

   > Các giải pháp phù hợp cho các loại cầu khác nhau, chẳng hạn như cầu dầm đúc sẵn, và tất cả các bộ phận khác của kết cấu bao gồm cả thiết bị cầu.

   > Mô hình tham số đầy đủ, bao gồm gia cố thông minh, cho phép tạo khuôn mẫu dễ dàng và thay đổi mô hình nhanh chóng và chính xác để có tính linh hoạt tối đa và khả năng phân phối dự án vượt trội.

   > Khả năng tương tác của mô hình hình học và phân tích để hợp tác dự án hiệu quả hơn.

QUY TRÌNH LÀM VIỆC CỦA ALLPLAN BRIDGE

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN ĐẦU TIÊN TRÊN THẾ GIỚI CHO KỸ SƯ CẦU

1. XÁC ĐỊNH TRỤC

Trong Allplan Bridge, người dùng có thể sử dụng dữ liệu từ một thiết kế hiện có (với định dạng dữ liệu LandXML) hoặc xác định trục theo cách thủ công

2. MÔ HÌNH MẶT CẮT NGANG

Người dùng có thể xác định bất kỳ mặt cắt ngang nào và xác định được hình dạng với các biến và phụ thuộc của nó. Các mặt cắt tham số này có thể được điều chỉnh bất kỳ lúc nào, cũng như có thể được lưu thành mẫu và sử dụng lại được.

3. THAM KHẢO TÀI LIỆU ĐƯỢC TIÊU CHUẨN HÓA

Các cấu hình được tiêu chuẩn hóa và lặp lại như nẹp cứng dọc cho thép và mặt cắt hỗn hợp có thể dễ dàng định vị theo tham số.

4. TẠO MÔ HÌNH 3D KHÔNG CẦN SẮP XẾP

Mô hình kỹ thuật số trong Allplan Bridge hoàn toàn là tham số. Người dùng có thể thực hiện thay đổi bất cứ lúc nào. Các đối tượng phụ thuộc có thể được điều chỉnh tự động. Allplan Bridge phù hợp cho tất cả các giai đoạn của công việc - từ ý tưởng đến thiết kế chi tiết.

5. THỰC HIỆN MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ MỘT CÁCH ĐƠN GIẢN
6. THIẾT LẬP TRÌNH TỰ ỨNG SUẤT

Trình tự ứng suất có thể được xác định cho từng bó cốt thép được chỉ định trong mô hình.

7. CHIỀU KHÔNG GIAN THỨ 4: THIẾT LẬP TIẾN ĐỘ THI CÔNG

Thời gian là chiều không gian thứ 4 được dùng để xác định quá trình xây dựng. Tiến độ xây dựng được chia thành nhiều giai đoạn và tiếp tục thành các nhiệm vụ riêng lẻ.

8. TỰ ĐỘNG HÓA MÔ HÌNH PHÂN TÍCH

Nhờ công nghệ đột phá, Allplan Bridge có thể tự động tạo mô hình phân tích từ mô hình hình học. Điều này góp phần giảm đáng kể khối lượng công việc và các lỗi có thể phát sinh

9. TÍNH TOÁN PHÂN TÍCH XÂY DỰNG LẮP RÁP

Allplan Bridge phân tích tiến độ xây dựng đã xác định và thiết lập tất cả các công thức tính toán cần thiết trong một quy trình tự động, như trường hợp tải, kích hoạt phần tử và thao tác tính toán.

10. ĐỘ RÃO, ĐỘ CO NGÓT VÀ ĐỘ CHÙNG

Trong Allplan Bridge, việc tính toán độ rão và co ngót của bê tông và độ giãn của thép ứng suất trước tuân theo quy tắc.

11. ÁP DỤNG TẢI TRỌNG BỔ SUNG

Trọng lượng và vị trí của tải trọng chồng lên nhau (như vỉa hè, lòng đường, v.v.) được lấy tự động từ mô hình hình học. Các tải bổ sung, như thay đổi nhiệt độ hoặc tải trọng gió, cũng có thể được xác định và áp dụng dễ dàng.

12. XÁC ĐỊNH TẢI GIAO THÔNG

Tải trọng giao thông có thể được xác định / áp dụng một cách thoải mái. Mặt khác, tải trọng giao thông được áp dụng tự động phù hợp với tiêu chuẩn đã chọn. Mặt khác, cách tiếp cận chung của việc xác định tải trọng trực tiếp được thực hiện trong Allplan Bridge cho phép người dùng xem xét bất kỳ loại tải trọng chuyển động nào.

13. TÍNH TOÁN VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC ĐƯỜNG ẢNH HƯỞNG

Với Allplan Bridge, các ảnh hưởng bất lợi nhất do tải trọng giao thông có thể được xác định một cách nhanh chóng và dễ dàng bằng cách sử dụng lý thuyết về các đường ảnh hưởng (liên quan)

14. TÍNH TOÁN CÁC CHẾ ĐỘ ĐẶC TRƯNG

Các chế độ mặc định của cấu trúc được tính toán trên hệ thống chống thấm bằng cách xác định gốc của hệ phương trình thuần nhất.

15. PHÂN TÍCH QUANG PHỔ PHẢN ỨNG

Các giải pháp phân tích cho các cấu trúc điển hình và các tác động của đơn vị được cung cấp trong mã thiết kế dưới dạng quang phổ phản ứng liên quan, xác định các yếu tố tỷ lệ liên quan cho các chế độ riêng lẻ phụ thuộc vào tần số mặc định.

16. CỘNG TÁC DỤNG

Sự thân thiện với người dùng của chức năng cộng tác dụng ở Allplan Bridge là một bước đột phá. Các chức năng xác định cộng tác dụng kết hợp tính linh hoạt tối đa với tổng quan tối ưu.

17. KẾT HỢP

Các dữ liệu xác định và trực quan hóa về được tổng hợp dưới dạng bảng cung cấp cho người sử dụng một cái nhìn tổng thể không chỉ về các hệ số tải xác định mà còn về các kiểu kết hợp khác nhau.

18. PHÂN TÍCH CẤU TRÚC HIỆU QUẢ

Phần mềm sẽ thực hiện một phân tích tĩnh toàn cầu dựa trên lý thuyết chùm Bernoulli được thực hiện cho tất cả các hành động tính toán được xác định thủ công và được tạo tự động trong tiến độ xây dựng đã xác định trước đó.

19. THIẾT KẾ DỰA TRÊN MÃ

Sau khi các hiệu ứng toàn cục đã được tính toán và các đường bao tương ứng được tạo ra, người dùng có thể thực hiện thiết kế phụ thuộc vào mã để xác định khu vực gia cố cần thiết.

20. VỊ TRÍ ĐỐI TƯỢNG THÔNG SỐ

Các đối tượng từ thư viện Allplan Engineering có thể được sử dụng trong Allplan Bridge để thêm các chi tiết khác như trụ đèn hoặc thiết bị neo của các đường cáp ứng suất trước vào mô hình cầu.

21. THỰC HIỆN THAY ĐỔI NHANH CHÓNG

Allplan Bridge giúp người dùng quản lý những thay đổi không thể tránh khỏi xảy ra trong quá trình thiết kế. Mô tả mô hình tham số là cơ sở lý tưởng để điều chỉnh các thay đổi thiết kế cho mô hình hình học và phân tích.

22. DỰNG MÔ HÌNH TỰ DO

Chức năng thiết lập mô hình 3D mạnh mẽ cho phép thực hiện tất cả các chi tiết cầu mà không cần thay đổi số liệu: đơn giản, linh hoạt và với độ chính xác cao nhất. Hạt nhân mô hình Parasolid® của Siemens xử lý các hình dạng tự do phức tạp dựa trên B-Splines và NURBS cũng như cho các tác vụ tiêu chuẩn như khớp nối, đường cắt và thoát nước một cách dễ dàng.

23. DỰNG MÔ HÌNH

Với Allplan, ngay cả những cây cầu đầy thách thức với độ cong kép và mặt cắt khác nhau cũng được gia cố một cách thuận tiện và nhanh chóng. Cốt thép được xác định theo các mặt cắt ngang khác nhau và sự chuyển tiếp giữa các mặt cắt ngang được mô tả bằng các đường dẫn. Người dùng có thể xác định các quy tắc khác nhau, chẳng hạn như cách thực hiện các mối nối gia cường. Dựa trên thông tin này, cốt thép sẽ được tạo tự động.

24. DỰNG BẢN VẼ

Độ cao, mặt cắt dọc theo con đường bất kỳ và mặt cắt ngang đều được lấy từ mô hình cầu kỹ thuật số. CineRender từ Maxon được sử dụng để trực quan hóa các thiết kế một cách chân thật nhất. Các công cụ thiết kế và sắp xếp bố cục mạnh mẽ của Allplan được sử dụng để tạo tài liệu xây dựng chất lượng cao.

25. TẠO BÁO CÁO

Mô hình cầu kỹ thuật số chứa vô số thông tin. Người dùng có thể tạo một bản báo cáo toàn diện với kích thước, diện tích, khối lượng, trọng lượng và số lượng chỉ bằng một cú nhấp chuột.

26. TRAO ĐỔI DỮ LIỆU NHỊP NHÀNG

Dễ dàng tích hợp dữ liệu đường để điều chỉnh đường/ cầu thông qua nền tảng BIM mở Allplan Bimplus của ALLPLAN. Kỹ sư cầu chỉ cần phải nghiệm thu số liệu đường và sau đó có thể bắt tay ngay vào việc thiết kế cầu. Sau khi hoàn thành thiết kế, mô hình tham số có thể được chuyển vào trong Allplan Engineering và sang phần mềm phân tích.

27. TRAO ĐỔI MÔ HÌNH PHÂN TÍCH

Mô hình phân tích được tạo trong Allplan Bridge có thể được chia sẻ với các giải pháp phân tích khác bằng cách tải nó lên nền tảng BIM trên đám mây của Allplan Bimplus.

28. PHỐI HỢP BIM

Với sự kết hợp của Allplan và nền tảng BIM dựa trên đám mây Allplan Bimplus, tất cả mọi người tham gia đều có quyền truy cập vào thiết kế mới nhất, mọi lúc, mọi nơi và với mọi thiết bị. Việc điều phối BIM sẽ diễn ra trên mô hình cầu kỹ thuật số một cách linh động. Người dùng có thể phát hiện các khác biệt ở giai đoạn đầu và cùng nhau giải quyết. Điều này góp phần quan trọng đảm bảo dự án xây dựng hoàn thành đúng thời hạn và ngân sách.

ALLPLAN BRIDGE 2023

MỘT KỶ NGUYÊN MỚI TRONG MÔ HÌNH CẦU tham SỐ.

ĐỊNH HÌNH CẦU ĐƯỜNG HIỆU QUẢ HƠN VỚI ALLPLAN BRIDGE 2023

ALLPLAN-BRIDGE
allplan asia

DÙNG THỬ ALLPLAN BRIDGE MIỄN PHÍ

> Thiết lập mô hình tham số linh động – linh hoạt và tiết kiệm thời gian

> Dễ dàng thiết kế theo các tiêu chuẩn quốc gia chính (Đức, Tây Ban Nha và Pháp)

> Tránh các thao tác lặp đi lặp lại với tính năng tạo mẫu mạnh mẽ và cải thiện khả năng cộng tác trong dự án

> Khả năng tương tác phân tích nhịp nhàng hơn

> Cải thiện sự hợp tác với Allplan Engineering

Trải nghiệm phiên bản đầy đủ của Allplan Bridge 2023 trong 14 ngày miễn phí mà không có ràng buộc thêm. Người dùng chỉ cần tải xuống phần mềm và trải nghiệm tất cả những lợi ích cho chính mình.

Shopping Basket