fbpx

ALLPLAN BRIDGE 2021

Giải pháp toàn diện đầu tiên trên thế giới cho kỹ sư cầu đường

MÔ HÌNH THÔNG SỐ HÌNH HỌC, PHÂN TÍCH NỘI LỰC, THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI CỐT THÉP

Allplan Bridge là giải pháp BIM chuyên nghiệp để hỗ trợ các công trình cầu đường. Các kỹ sư làm việc với một phần mềm duy nhất từ bước tạo mô hình tham số bao gồm thành phần dự ứng lực đến việc tích hợp tiến độ xây dựng cũng như phân tích kết cấu, thiết lập mô hình cốt thép 3D và các bản vẽ triển khai.

Với Allplan Bridge 2021, chúng tôi cung cấp cho bạn giải pháp mô hình thông tin công trình (BIM), định hướng tương lai dành cho các kỹ sư xây dựng cầu đường. Điểm mạnh của ALLPLAN là phần mềm được đặc trưng bởi hiệu suất cao, đặc biệt là trong lĩnh vực hợp tác giữa các nhóm kỹ sư với nhau, góp phần mang lại hiệu quả và năng suất cao hơn trong công việc. Cách tiếp cận openBIM hỗ trợ hợp tác liên ngành trơn tru với các đối tác dự án. Có nhiều cải tiến cho các kỹ sư, bao gồm các tính năng mặt cắt, cốt thép và áp dụng linh hoạt theo tiêu chuẩn thiết kế mỗi quốc gia. Ngoài ra, còn có các tính năng mới trong thép hình và phân tích kết cấu cho cho công trình cầu.

CÁC CHỨC NĂNG ALLPLAN BRIDGE 2021

Tải trọng động đất

Allplan Bridge sử dụng phương pháp phổ phản ứng nhiều mode dao động để đánh giá tác động của tải trọng này. Phương pháp bao gồm 2 bước riêng biệt trong tính toán, thứ nhất là xác định các mode dao động liên quan đến hệ kết cấu và tiếp đến là tính toán phổ phản ứng theo tiêu chuẩn thiết kế phù hợp.

Erdbebeneinwirkungen
Berechnung_der_Eigenfrequenzen_und_Eigenformen

Tính toán các mode dao động riêng

Các mode tự nhiên của kết cấu được tính toán trên hệ không cản bằng cách xác định các nghiệm nguyên của hệ phương trình thuần nhất [K]*u – Ω2*[M]*u = 0. Một hệ không gian con được sử dụng để tìm các nghiệm riêng của hệ phương trình này và do đó các tần số tự nhiên Ω và các hướng chuyển vị liên quan để tính toán các hình dạng mode dao động. Hơn nữa, ma trận khối lượng cũng được yêu cầu, để đại diện cho khối lượng dao động của kết cấu, như là thông số chi phối của phép tính trị riêng. Trong chương trình, trọng lượng bản thân và tĩnh tải bổ sung được khai báo cho việc tính toán trường hợp tải trọng tĩnh và bất kỳ thành phần khối lượng nào do người dùng khai báo thêm để tính toán ma trận khối lượng tổng thể.

Phân tích phổ phản ứng

Trong trường hợp có động đất, độ kích thích thực của các mode tự nhiên khác nhau phụ thuộc vào hướng truyền dao động (gia tốc nền), khối lượng tham gia tương ứng và ứng xử giảm chấn của kết cấu. Các giải pháp phân tích cho kết cấu điển hình và tác động đơn vị theo chuẩn thiết kế dưới dạng phổ phản ứng giúp xác định các hệ số tỷ lệ ứng với các mode riêng phụ thuộc vào tần số dao động tự nhiên. Các chuyển vị tính toán từ các mode dao động được chồng chất lên nhau bằng cách sử dụng các phương pháp khác nhau được mô tả trong tài liệu. Chương trình cung cấp phương pháp như ABS, SRSS và tổ hợp căn bậc hai (CQC). Ba tính toán riêng biệt được sử dụng để xem xét các hướng động đất có thể xảy ra: hướng ngang, dọc và thẳng đứng. Những trường hợp khác cũng được kết hợp để có được đường bao các giá trị cực trị.

Earthquake_Event-LR_1232x814
S4-2_-right_750x400

Tổ hợp tải trọng

Khai báo bảng và minh họa tổ hợp tải cho phép ta sử dụng dễ dàng và có cái nhìn tổng thể nhất. Sử dụng bảng giúp người có một cái nhìn tổng thể để điều chỉnh các hệ số tải mà còn về các kiểu kết hợp khác nhau. Điều chỉnh tổ hợp tải trở thành một yếu tố quan trọng khi thiết kế theo từng dạng tiêu chuẩn khác nhau. Nó cho phép những tiêu chuẩn thiết kế có thể sử dụng các tổ hợp tương ứng.

Bổ sung tính toán từ biến, co ngót và mất ứng suất theo tiêu chuẩn Trung Quốc, Hàn Quốc

Yếu tố quan trọng đối với việc phân tích tiến độ thi công của kết cấu bê tông cốt thép và ứng suất trước là xem xét các tác động do thời gian. Trong Allplan Bridge, việc tính toán độ từ biến và co ngót của bê tông hay mất ứng suất cáp tuân theo quy định và hiện cũng có sẵn cho các tiêu chuẩn Trung Quốc và Hàn Quốc.

creep-shrinkage-and-relaxation
Code_Based_Design555x300

Thiết kế theo tiêu chuẩn

Sau khi tính toán các tác động tổng thể và tạo các tổ hợp bao, người dùng có thể thực hiện các nhiệm vụ thiết kế theo tiêu chuẩn để xác định hàm lượng cốt thép cần thiết. Sau khi diện tích cốt thép đã được tính toán hoặc khai báo thủ công, ta có thể kiểm tra giới hạn ULS và SLS theo chuẩn EN, và kiểm tra khả năng chịu uốn ULS theo AASHTO LRFD.

Các tính năng khác

Có nhiều tính năng và cải tiến khác được tích hợp trong phiên bản này. Một chức năng mới quan trọng là di chuyển động các mặt cắt ngang. Hơn nữa, có thể hiển thị mặt cắt ngang tại bất kỳ điểm nào dọc theo cấu kiện. Điều này cho phép người dùng kiểm soát tốt hơn về mặt hình học. Một số tính năng mới cũng có sẵn cho mô hình cáp dự ứng lực. Ví dụ, có thể sử dụng độ lệch tâm dọc để xác định điểm định vị cáp. Điều này giảm bớt việc khai báo mặt cắt cần thiết. Một chức năng mới nữa là thống kê đường tọa độ cáp bằng việc tạo ra một trang tính Excel không chỉ chứa dữ liệu hình học mà còn cả dữ liệu phân tích kết cấu, ví dụ: các lực căng trong cáp. Hơn nữa, tiến độ thi công được mở rộng với tính toán chi tiết các giá trị vồng của mặt đường, cũng được xuất sang trang tính Excel.

allplan-bridge-2020

LỢI THẾ CỦA ALLPLAN BRIDGE

Quy trình làm việc

XÁC ĐỊNH TRỤ

Bạn có thể khai báo dựa trên một thiết kế có sắn (import định dạng LandXML) hoặc tự khai báo.

XÁC ĐỊNH MẶT CẮT NGANG

Bạn có thể khai báo mặt cắt ngang và dạng hình học với các phụ thuộc và giá trị biến đổi.

SỬ DỤNG MẶT CẮT THAM CHIẾU

Khi tạo mặt cắt ngang, có thể dễ dàng ghép các mặt cắt thành phần vào mặt cắt chính trong trường hợp lặp lại mặt cắt này (VD: các thanh cứng dọc bằng thép hình)

MÔ HÌNH THAM SỐ BIẾN ĐỔI

Mô hình tổng thể trong Allplan Bridge hoàn toàn là dạng tham số biến đổi. Các thay đổi có thể được thực hiện bất cứ lúc nào.

CÁP DỰ ỨNG LỰC CĂNG TRƯỚC VÀ CĂNG SAU

Allplan Bridge giúp dễ dạng điều chỉnh các loại dự ứng lực: căng trước lẫn căng sau.

THIẾT KẾ TRÌNH TỰ CĂNG CÁP TRONG ALLPLAN BRIDGE

Khai báo trình tự căng cáp cho từng đường cáp được chỉ định trong mô hình.

4D: KHAI BÁO TIẾN ĐỘ THI CÔNG

Thời gian là chiều quan trọng thứ tư (4D) và được khai báo dễ dàng cho tiến độ thi công.

DẪN XUẤT TỰ ĐỘNG MÔ HÌNH PHÂN TÍCH

Tự động tạo mô hình phân tích từ mô hình hình học.

LĂP RÁP TÍNH TOÁN TRÌNH TỰ XÂY DỰNG

Phân tích tiến độ thi công đã được khai báo và thiết lập tất cả các công thức tính toán cần thiết trong một quy trình tự động.

GÁN TẢI TRỌNG BỔ SUNG

Trọng lượng và vị trí tải trọng chồng chất (vỉa hè, mặt đường..) được trích tự động từ mô hình hình học.

KHAI BÁO TẢI GIAO THÔNG

Tải giao thông có thể được khai báo và gán một cách dễ dàng. Mặt khác, các tải giao thông này sẽ phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế được chọn.

TÍNH TOÁN VÀ ĐÁNH GIÁ ĐƯỜNG ẢNH HƯỞNG

Các tác động bất lợi do tải lưu lượng được xác định nhanh chóng và dễ dàng bằng cách sử dụng lý thuyết về các đường ảnh hưởng.

CỘNG TÁC DỤNG

Việc chồng chất tải dễ dàng với người dùng Allplan Bridge là một sự đột phá. Khai báo tổ hợp tải dạng sơ đồ ở mức độ linh hoạt để có cái nhìn tổng quan nhất.

PHÂN TÍCH KẾT CẤU

Thực hiện một phân tích kết cấu tĩnh tổng thể dựa trên lý thuyết dầm Bernoulli cho tất cả tải trọng tạo tự động hoặc thủ công thông qua tiến độ thi công.

THIẾT KẾ THEO TIÊU CHUẨN

Tính toán diện tích cốt thép cần thiết dựa trên cả tổ hợp ULS và SLS. Các tổ hợp nội lực bao gồm các tác động bậc 2 được kiểm tra về khả năng chống uốn, xoắn, cắt và các yêu cầu về giới hạn ứng suất.

ĐIỂM ĐẶT THAM SỐ BIẾN ĐỔI

Để thêm các chi tiết như trụ đèn hoặc đầu neo cáp vào mô hình, Allplan Bridge cho phép tham chiếu đến các đối tượng trong Library của Allplan. Các đối tượng được tự động định vị và điều chỉnh mỗi khi hình dạng cầu được thay đổi.

THỰC HIỆN CÁC THAY ĐỔI

Toàn bộ mô hình 4D biến đổi khi có bất kỳ thay đổi nào, chẳng hạn như căn chỉnh trục. Vì thế, nếu hình dạng của một trục thay đổi, toàn bộ mô hình cầu sẽ tự động được điều chỉnh. Điều này ảnh hưởng đến mô hình phân tích kết cấu bao gồm khai báo tiến độ thi công và các trường hợp tải liên quan và các thao tác tính toán.

MÔ HÌNH HÓA MỘT CÁCH TỰ DO

Chức năng mô hình hóa 3D mạnh mẽ cho phép tạo tất cả các chi tiết cầu mà không bị giới hạn: đơn giản, linh hoạt và với độ chính xác cao nhất. Lõi mô hình Parasolid® của Siemens xử lý các hình dạng tự do phức tạp.

MÔ HÌNH CỐT THÉP

Ngay cả những dự án cầu có độ thách thức cao với độ cong kép và mặt cắt biến đổi cũng được bố trí cốt thép dễ dàng và nhanh chóng. Cốt thép được tạo theo các mặt cắt khác nhau và sự chuyển tiếp giữa các mặt cắt được mô tả bằng các đường dẫn.

TRIỂN KHAI BẢN VẼ

Mặt đứng, mặt cắt dọc theo đường dẫn bất kỳ và mặt cắt ngang được trích từ mô hình cầu. CineRender từ Maxon được dùng để render hình ảnh thực tế.

TẠO BÁO CÁO BÓC TÁCH KHỐI LƯỢNG

Mô hình cầu tham số chứa rất nhiều thông tin. Nhiều dạng báo cáo với các kích thước, diện tích, thể tích, khối lượng và số lượng có sẵn được tạo chỉ bằng một vài nút bấm. Điều này cũng áp dụng cho bảng thống kê cốt thép.

KHẢ NĂNG TƯƠNG THÍCH

Allplan Bridge có các giao diện với Allplan Engineering và Allplan Bimplus để lưu mô hình 4D ở nhiều định dạng dữ liệu, chẳng hạn như IFC, DWG, DGN hoặc PDF.

TRAO ĐỔI MÔ HÌNH PHÂN TÍCH

Mô hình phân tích lực được tạo từ Allplan Bridge có thể được tải lên nền tảng BIM dựa trên đám mây Allplan Bimplus.

CỘNG TÁC LÀM VIỆC VỚI BIM

Với sự kết hợp của Allplan và nền tảng BIM đám mây Allplan Bimplus, tất cả mọi người được tham gia dự án đều có quyền truy cập vào mô hình mới nhất, mọi lúc, mọi nơi và với mọi thiết bị. Việc điều phối BIM tương tác trên mô hình cầu đã số hóa.

TẢI Allplan Bridge NGAY

Tải Allplan 2021 phiên bản miễn phí 30 ngày và khám phá cách để tiết kiệm thời gian và công sức cho bạn!

ALLPLAN-BRIDGE

GỬI EMAIL

Nhận 30 ngày sử dụng miễn phí

Giải pháp BIM toàn diện cho Kỹ Sư và Kiến Trúc Sư


    GSI đối tác được ủy quyền cho các giải pháp Allplan ở Châu Á.

    Theo dõi Allplan tại:

    Shopping Basket