\ CHẾ TẠO THÉP

CHO CÁC NHÀ CHẾ TẠO THÉP CHUYÊN NGHIỆP

SDS2 của ALLPLAN cung cấp giải pháp BIM thiết kế liên kết và chi tiết thép trong một phần mềm duy nhất trên thị trường, cung cấp các thiết kế hoàn chỉnh hoạt động từ shop đến công trường và nâng cao độ chính xác và hiệu quả cho các dự án xây dựng bằng thép của người dùng. Hãy tìm hiểu thêm những cải tiến trong phần mềm chi tiết thép của bạn.

SDS2 BY ALLPLAN – GIẢI PHÁP BIM CHO CHẾ TẠO THÉP

Từ các công trình kiến trúc ấn tượng đến các cơ sở công nghiệp rộng lớn, thiết kế kết cấu thép đòi hỏi độ chính xác cao nhất, chuyên môn kỹ thuật và các công cụ chính xác, có thể tương tác.

Với SDS2 by ALLPLAN, người dùng có thể tự động thiết kế các kết nối thông minh khi lập mô hình, điều chỉnh thiết kế cho phù hợp với thế mạnh của xưởng chế tạo và tích hợp với BIM với các hệ thống quản lý chế tạo khác để có hiệu quả và độ chính xác cao hơn trong mọi dự án.

0 %

TIẾT KIỆM
THỜI GIAN

0 %

TĂNG THÊM
HIỆU SUẤT

0 %

TĂNG THÊM
NĂNG SUẤT

người dùng nhận xét rằng họ hoàn thành dự án nhanh hơn ít nhất 25% với SDS2 của ALLPLAN.

người dùng cho biết SDS2 của ALLPLAN giúp tăng hiệu suất chế tạo.

người dùng đã thấy năng suất tăng trong vòng một năm kể từ khi áp dụng

Nguồn: Khảo sát lợi nhuận SDS2 được thực hiện vào năm 2021 giữa các khách hàng SDS2. Kinh nghiệm chuyên môn của người tham gia với các giải pháp phần mềm chi tiết thép khác rất đa dạng.

Shopping Basket