\ KIẾN TRÚC

DÀNH CHO CÁC KIẾN TRÚC SƯ CHUYÊN NGHIỆP

Các giải pháp BIM cho kiến trúc của ALLPLAN hỗ trợ toàn bộ quá trình từ giai đoạn thiết kế đến giai đoạn xây dựng để quy trình thiết kế hiệu quả và quản lý dự án liền mạch. Quy trình làm việc hợp tác cho phép độ chính xác và năng suất tăng cao hơn trong toàn bộ vòng đời của dự án. Hãy tìm hiểu thêm những điểm cải tiến trong phần mềm thiết kế kiến trúc của bạn!

ALLPLAN – GIẢI PHÁP BIM CHO KIẾN TRÚC

Từ những ngôi nhà riêng lẻ đến những dự án mang tính bước ngoặt, những bản thiết kế kiến trúc đầy ấn tượng và việc phân phối dự án một cách đáng tin cậy đòi hỏi kiến thức, sự sáng tạo và các công cụ chính xác.

Với Allplan, người dùng có thể dễ dàng tạo ra và trực quan hóa các ý tưởng của mình, nhanh chóng chi tiết hóa các biến thể, cộng tác dễ dàng, quản lý hiệu quả các thay đổi và nhanh chóng tạo tài liệu chính xác với số lượng chính xác để đảm bảo thiết kế của người dùng được hiện thực hóa thành công hơn.

0 %

TĂNG THÊM
ĐỘ CHÍNH XÁC

0 %

TĂNG THÊM
HIỆU SUẤT

0 %

TĂNG THÊM
NĂNG SUẤT

phân phối thiết kế, trực quan hóa và chi tiết bản vẽ xây dựng nhanh hơn* và chính xác hơn.

*Trong 3D so với 2D

tính toán chi phí dự án ở giai đoạn sớm hơn, với tính năng thống kê số lượng và chất liệu tự động đáng tin cậy hiệu quả* hơn và chính xác hơn.

*So với việc thống kê thủ công

tăng năng suất thiết kế* với quy trình làm việc hiệu quả, hỗ trợ khả năng cộng tác khi lập kế hoạch và nâng cao khả năng xây dựng.

*Sử dụng thiết kế 3D

Shopping Basket