\ KỸ THUẬT KẾT CẤU

DÀNH CHO CÁC KỸ SƯ CHUYÊN NGHIỆP

Các giải pháp BIM của ALLPLAN cho kỹ thuật kết cấu hỗ trợ toàn bộ quá trình, từ giai đoạn thiết kế đến giai đoạn xây dựng. Độ chính xác được cải thiện và quy trình làm việc cộng tác của Allplan góp phần mang lại mức hiệu quả mới và năng suất cao hơn cho việc thiết kế và phân phối dự án. Hãy tìm hiểu thêm những cải tiến trong phần mềm kỹ thuật kết cấu và chi tiết của bạn!

ALLPLAN – GIẢI PHÁP BIM CHO KỸ THUẬT KẾT CẤU

Việc xây dựng và chế tạo chi tiết cấu trúc của các công trình chính xác, từ các khu dân cư đến các tòa nhà thương mại lớn, đều yêu cầu kiến thức, sự linh hoạt và các công cụ có độ chính xác cao.

Với Allplan, người dùng có thể dễ dàng tạo và thêm dữ liệu vào thiết kế, nhanh chóng chi tiết hóa các biến thể bằng cách sử dụng các công cụ tự động, quản lý nhanh các thay đổi, cộng tác dễ dàng với các thành viên trong nhóm và nhanh chóng tạo ra các công trình xây dựng chính xác để đảm bảo các dự án được thực hiện thành công hơn.

0 %

TĂNG THÊM
ĐỘ CHÍNH XÁC

0 %

TĂNG THÊM
HIỆU SUẤT

0 %

TĂNG THÊM
NĂNG SUẤT

phân phối thiết kế, trực quan hóa và chi tiết bản vẽ xây dựng nhanh* hơn và chính xác hơn.

*Trong 3D so với 2D

tính toán chi phí dự án ở giai đoạn sớm hơn, với tính năng thống kê số lượng và chất liệu tự động đáng tin cậy hiệu quả* hơn và rõ ràng hơn.

*So với việc thống kê thủ công

tăng năng suất thiết kế* với quy trình làm việc hiệu quả, hỗ trợ khả năng cộng tác khi lập kế hoạch và nâng cao khả năng xây dựng.

*Sử dụng thiết kế 3D

Shopping Basket