\ KỸ THUẬT CẦU

DÀNH CHO CÁC KỸ SƯ CẦU CHUYÊN NGHIỆP

Với giải pháp BIM sáng tạo của ALLPLAN cho kỹ thuật cầu, người dùng có thể tạo mô hình 4D liên ngành cho bất kỳ loại cầu nào. Môi trường dữ liệu chung cho phép sử dụng mô hình cầu 3D toàn diện để chi tiết và thiết kế và sử dụng chính mô hình này để tạo mô hình phân tích để thực hiện phân tích kết cấu bao gồm thiết kế cốt thép và kiểm tra mã.

ALLPLAN – GIẢI PHÁP BIM CHO KỸ THUẬT CẦU

Để thiết kế và xây dựng những cây cầu ấn tượng và an toàn, đáp ứng thời hạn và mục tiêu ngân sách một cách đáng tin cậy, tính minh bạch cao cũng như khả năng giao tiếp và phối hợp rõ ràng với các đối tác dự án là điều cần thiết và đòi hỏi các công cụ phần mềm mạnh mẽ.

Với Allplan Bridge, người dùng có thể dễ dàng lập mô hình, phân tích, thiết kế và chi tiết các loại cầu khác nhau. Người dùng chỉ cần làm việc với một giải pháp duy nhất từ giai đoạn tạo mô hình tham số với mức độ chi tiết cao, bao gồm ứng suất trước, đến giai đoạn tích hợp quy trình xây dựng, phân tích kết cấu, thiết kế và chi tiết gia cố.

0 %

DỮ LIỆU
NHẤT QUÁN

0 %

TIẾT KIỆM
THỜI GIAN

0 %

TĂNG THÊM
ĐỘ RÕ RÀNG

0 %

TĂNG THÊM
HIỆU SUẤT

bởi vì mọi thứ đều được thực hiện trong một giải pháp phần mềm duy nhất – môi trường dữ liệu chung giảm thiểu việc trao đổi và nhập lại dữ liệu không cần thiết giữa các giải pháp khác nhau.

tiết kiệm thời gian thông qua việc điều chỉnh các mẫu dự án và cập nhật những điều chỉnh trong mô hình trong suốt toàn bộ giai đoạn thiết kế nhanh chóng, dễ dàng và đáng tin cậy.

nhờ vào các kỹ thuật mô hình hóa được thiết lập riêng cho cầu và quy trình làm việc cho các loại cầu khác nhau, chẳng hạn như cầu dầm đúc sẵn.

tái sử dụng dữ liệu như kết quả của mô tả mô hình tham số – các phần tử cầu được mô hình hóa có thể được lưu dưới dạng mẫu và được sử dụng lại trong các dự án tiếp theo.

Shopping Basket