Hội thảo trực tuyến: ALLPLAN BRIDGE - Tăng hiệu quả thiết kế cầu tham số với Allplan (Bài 3/4)

Đừng bỏ lỡ cơ hội để khám phá cách thiết kế cầu thông minh hơn với hội thảo trực tuyến về thiết kế cầu tham số.  

Để giúp bạn hiểu sâu hơn về việc lập mô hình cầu tham số, trong phần thứ ba của loạt bài gồm bốn phần của chúng tôi về Allplan Bridge, nơi chúng ta sẽ khám phá cách phần mềm sáng tạo này có thể giúp ích cho bạn như thế nào với những nội dung chính sau: 

Hội thảo ALLPLAN BRIDGE: Tăng hiệu quả thiết kế cầu tham số với Allplan (Bài 3/4) 

● Giới thiệu;

Tổng quan về sở hạ tầng;

Tại sao hình 3D?;

Allplan Bridge: Tổng quan về kỹ thuật.

> Thời gian: 15:00 – 16:00 GMT+7 ngày 07.04.2023

> Diễn giả: Vương Chính Tâm – Chuyên viên Sales Kỹ thuật

Đăng ký ngay để cập nhật kiến thức mới trong ngành xây dựng

Post Views: 18
Shopping Basket