ĐẶT LỊCH DEMO MIỄN PHÍ

GIẢI PHÁP ĐA VẬT LIỆU ĐỂ TỐI ƯU HÓA KHẢ NĂNG XÂY DỰNG

Allplan 2023 là nền tảng kết nối cho sự hợp tác liên ngành giữa các kiến trúc sư, kỹ sư, nhà máy đúc sẵn và các công ty xây dựng, mang lại nhiều đổi mới và cải tiến. Là một giải pháp cho đa vật liệu, Allplan có thể làm việc với mọi loại vật liệu từ khối xây, bê tông đúc tại chỗ đến kết cấu thép và gỗ và – lần đầu tiên – bê tông đúc sẵn. Khả năng phối hợp các vật liệu và phương pháp xây dựng khác nhau trong cùng một mô hình chung cho phép các kiến trúc sư cân nhắc tốt hơn về việc sử dụng vật liệu xây dựng sao cho tiết kiệm và bền vững, đúng thời điểm hơn và phù hợp với các yêu cầu về môi trường. Các kỹ sư và công ty xây dựng có thể trực tiếp xây dựng dựa trên thiết kế của kiến trúc sư và sử dụng nó làm cơ sở để thực hiện phân tích và chi tiết kết cấu, kỹ thuật cơ điện lạnh, tiền chế và xây dựng.

allplan asia


    Shopping Basket