Allplan Bridge is a groundbreaking solution for 4D parametric modeling and structural analysis of bridges.

Allplan bridge workflow

allplan bridge workflow

Every bridge construction project starts with one or more axes – with Allplan Bridge

Mỗi dự án xây dựng cầu đường bắt đầu bằng một hoặc nhiều trục – với Allplan Bridge, bạn có thể nhập dữ liệu từ một thiết kế hiện có (sử dụng định dạng dữ liệu LandXML) hoặc xác định thủ công. Trong cả hai trường hợp, liên kết được lưu dưới dạng tham số.

Video hướng dẫn:

ny cross-section and determine the geometry with its dependencies and variables.

Bạn có thể xác định bất kỳ mặt cắt và hình dạng nào với giá trị phụ thuộc và giá trị biến đổi. Các mặt cắt tham số này có thể được điều chỉnh bất cứ lúc nào và được lưu dưới dạng mẫu để sử dụng lại.
• Xác định mặt cắt tùy ý
• Ranh giới bên ngoài
• Cấu kiện cứng
• Mẫu do người dùng xác định
• Tính toán các giá trị mặt cắt

ongitudinal stiffeners in steel and composite sections

Khi xác định mặt cắt, các phần mặt cắt được tiêu chuẩn hóa và liên tục được sắp xếp (như các cấu kiện cứng dọc trong các phần thép liên hợp) có thể dễ dàng được đặt trong mặt cắt. Mặt cắt dọc có thể được tạo thủ công trong một mặt cắt riêng hoặc được nhập từ thư viện người dùng. Khi hình dạng hình học xác định vị trí và số lượng được đặt và bản vẽ sẽ tự động đặt dọc theo cạnh mặt cắt ngang. Kết nối mặt cắt dọc đường và cạnh mặt cắt được tự động điều chỉnh bằng cách đùn hoặc cắt mặt cắt dọc đường.

 • Mô hình hóa nhanh thép góc cứng
 • Dễ dàng mô hình hóa các phần tường mỏng
 • Số dòng tham số cần thiết ít hơn

The 3D parametric model description considers the road layout, bridge alignment

Mô hình tham số 3D xét bố cục đường, căn chỉnh cầu và mặt cắt cần thiết, giúp cấu hình mô hình nhanh chóng và hiệu quả.
Hình học phức tạp bao gồm căn chỉnh cong đôi và mặt cắt biến đổi có thể được tạo dễ dàng với sự trợ giúp của các mục và công thức chữ và số.
Ví dụ, người dùng chỉ cần xác định một mặt cắt điển hình và Allplan Bridge sẽ tính toán chính xác tất cả các biến thể mặt cắt theo nhiều bảng hoặc nhiều công thức khác nhau. Một mô hình cầu 3D hoàn chỉnh được tạo ra dễ dàng hoặc nhanh chóng hơn.

Allplan Bridge 2019 makes it easy to model a wide range of types of pre-stressing: with immediate or later bond

Allplan Bridge hỗ trợ điều chỉnh cái loại dự ứng lực dễ dàng: với liên kết tức thời hoặc chậm hơn, bên trong và bên ngoài, dọc, ngang cũng như hình dạng hình học khác.
Dựa trên các điểm 3D do người dùng xác định, phần mềm sẽ tự động tạo ra hình dạng của một sợi cáp dọc theo cấu trúc cầu. Mỗi điểm Tendon 3D được chỉ định bởi vị trí dọc theo trục và vị trí trong mặt cắt ngang liên quan đến điểm tham chiếu. Ngoài ra, góc định hướng và bán kính cong của gân có thể được chỉ định trong mỗi điểm.
Các tham số chọn lọc có thể được định nghĩa là biến. Khi tính toán chi tiết hình học sợi cáp, chương trình sẽ tự động xác định các giá trị này, sử dụng thuật toán thông minh để giảm thiểu tổn thất ma sát trong quá trình ứng suất.
Một lưới điểm đặc biệt có sẵn trong mặt cắt ngang để dễ dàng đặc tả vị trí gân trong mặt phẳng cắt ngang. Lưới điểm này tạo điều kiện sao chép và phản chiếu cáp theo hướng dọc và ngang.

In Allplan Bridge, the time as 4th dimension is considered when specifying the construction process.

Trong Allplan Bridge, mô hình 4D là tiến độ thi công (quá trình xây dựng). Kế hoạch xây dựng được chia thành nhiều giai đoạn với các nhiệm vụ riêng lẻ, chẳng hạn như làm cứng bê tông, căng gân, kích hoạt trọng lượng, v.v.
Để bắt đầu, cần xác định thời gian thực hiện dự án. Ngày bắt đầu có thể được định nghĩa là ngày tổng thể hoặc liên quan đến giai đoạn bắt đầu. Thuộc tính thời gian tiếp theo cần được xác định là thời lượng của nhiệm vụ. Theo cách này, sự thay đổi thời gian của các giai đoạn hoặc nhiệm vụ dễ dàng hơn và người dùng có toàn quyền kiểm soát việc này ảnh hưởng đến các yếu tố trước và sau.
Các thành phần cấu trúc liên quan tác động đến các tác vụ này và điều này kết nối các thuộc tính thời gian với cấu trúc.
Hơn nữa, trong Allplan Bridge có thể xác định tiến độ khác nhau cùng một cấu trúc cầu. Điều này cho phép phân tích các biến thể lịch trình khác nhau, giúp tối ưu hóa trình tự xây dựng.

In Allplan Bridge, the time as 4th dimension is considered when specifying the construction process.

Trong Allplan Bridge, mô hình 4D là tiến độ thi công (quá trình xây dựng). Kế hoạch xây dựng được chia thành nhiều giai đoạn với các nhiệm vụ riêng lẻ, chẳng hạn như làm cứng bê tông, căng gân, kích hoạt trọng lượng, v.v.
Để bắt đầu cần xác định thời gian thực hiện dự án. Ngày bắt đầu có thể được định nghĩa là ngày tổng thể hoặc liên quan đến giai đoạn bắt đầu. Thuộc tính thời gian tiếp theo cần được xác định là thời lượng của nhiệm vụ. Theo cách này, sự thay đổi thời gian của các giai đoạn hoặc nhiệm vụ dễ dàng hơn và người dùng có toàn quyền kiểm soát việc này ảnh hưởng đến các yếu tố trước và sau.
Các thành phần cấu trúc liên quan tác động đến các tác vụ này và điều này kết nối các thuộc tính thời gian với cấu trúc.
Hơn nữa, trong Allplan Bridge có thể xác định tiến độ khác nhau cùng một cấu trúc cầu. Điều này cho phép phân tích các biến thể lịch trình khác nhau, giúp tối ưu hóa trình tự xây dựng.

 • Xác định tương đối ngày bắt đầu
 • Sơ đồ Gantt để xác định và trực quan hóa
 • Phân công 3D tác động của phân khúc xây dựng
 • Mô hình chi tiết tự động chia nhỏ phân khúc xây dựng

Trong Allplan Bridge mô hình kết cấu không cần mô hình hóa từ đầu nhưng có thể tận dụng mô hình hình học hiện có để làm cơ sở thiết kế. Với một số định nghĩa phân tích liên quan, mô hình hình học được bổ sung và mô hình phân tích có thể được tạo tự động. Người dùng có thể kiểm soát quá trình tự động.
Một số phân tích đã bắt đầu với việc xác định mặt cắt ngang. Bằng cách sử dụng các “Đơn vị kết cấu” của người dùng, phần cầu nào trong hệ thống kết cấu và phần nào chỉ được coi là tải. Hơn nữa, nó xác định thành bao nhiêu phần tử dầm mà siêu cấu trúc hoặc cấu trúc phụ cần được phân chia.
Một trong những phân tích bổ sung liên quan đến định nghĩa cần được thực hiện về mức độ tự do (DOF) của phần tử lò xo.
Phân tích sâu hơn các định nghĩa liên quan cần phải được chỉ định ở cấp độ dầm. Số phần tử được phân phối tự động và người dùng chỉ cần chọn vật liệu.
Mô hình phân tích cho sợi cáp cũng được tạo ra từ hình dạng hình học của chúng. Sản phẩm phân tích vị trí chính xác của sợi cáp so với dầm và tự động phân phối các phần tử dầm tương ứng.

 • Đánh số tự động hoặc thủ công các phần tử dầm
 • Tính toán các thuộc tính mặt cắt với các mặt cắt tùy ý
 • Tạo mô hình bán tự động
 • Phần tử sợi cáp 3D phân tích từ bố cục cáp hình học

The product analyses previously defined construction schedule and assembles all necessary calculation definitions in an automated process

Kết quả phân tích tiến độ xây dựng và tập hợp tất cả các trường tính toán cần thiết trong một quy trình tự động, như các trường hợp tải, kích hoạt phần tử và tính toán ngoại lực. Bao gồm dữ liệu đầu vào để tính toán ảnh hưởng thời gian phi tuyến, leo, co rút và giãn ra.

Tất cả các mục được tạo ra được liệt kê trong nhật ký “logging” và hoàn toàn minh bạch. Trong danh sách có thể thấy chính xác những gì đã được tạo ra. Người dùng toàn quyền kiểm soát bằng cách điều chỉnh các tác vụ cụ thể trong tiến trình xây dựng hoặc hủy kích hoạt tự động tạo và xác định các trường hợp tải và hành động tính toán theo cách thủ công.

Ví dụ: tính toán các tác động thời gian phi tuyến được tạo tự động khi các phần tử bắt đầu hoạt động. Thời gian mà các hiệu ứng cần tính toán được lấy từ các tác vụ tiếp theo (khi thay đổi cấu trúc tiếp theo xảy ra). Một số dữ liệu bổ sung được tự động truy xuất từ tài liệu được chỉ định và dữ liệu khác được xác định bởi người dùng. Tuy nhiên, người dùng có thể hủy kích hoạt tạo tự động và xác định hành động và tất cả các định nghĩa phụ thuộc thời gian theo cách thủ công.

 • Tự động lắp ráp trình tự thi công
 • Kích hoạt phần tử
 • Trường hợp tải tổng thể
 • Tự động tổng hợp tải
 • Người dùng tự kiểm soát
 • Các thiết lập sẵn có

The weight and the position of superimposed dead loads (like sidewalk, road pavement, etc.) are automatically retrieved from the geometrical model.

Trọng lượng và vị trí của tải trọng cộng tác dụng (như vỉa hè, mặt đường, v.v.) được tự động lấy từ mô hình hình học. Có thể thực hiện cho tất cả các bộ phận kết cấu được xem là tải. Kết quả đánh giá cường độ tải được tính toán bởi diện tích của thiết bị và vật liệu được chỉ định. Khi người dùng chỉ định thời điểm lắp đặt thiết bị, tải được áp dụng trên hệ thống kết cấu sẽ được phân bố đồng đều ở trung tâm trọng lực của thiết bị.
Các loại tải bổ sung như thay đổi nhiệt độ, gió, độ lún, phanh và tăng tốc, v.v. cũng có thể được xác định và áp dụng dễ dàng. Những thiết lập là phần cuối cùng trong tiến độ thi công, tác vụ về trường hợp tải cụ thể được tạo ra với tương ứng với tải trọng được chỉ định. Các thành phần cấu trúc cần tính tải được gán tác động áp dụng tải cho các phần tử dầm

Áp dụng thiết lập tải bổ sung

Mô hình hóa tải bổ sung

Traffic loads can be defined/applied in a very comfortable way.

Tải lưu lượng được xác định và áp dụng một cách thoải mái. Tải lưu lượng có thể được áp dụng tự động theo tiêu chuẩn đã chọn. Bên cạnh đó, cách tiếp cận chung để xác định tải trực tiếp trong Allplan Bridge cho phép tính bất kỳ loại tải trọng nào.
Định nghĩa về tải lưu lượng được chia thành 2 bước. Đầu tiên, làn đường cần được chia thành các làn đường riêng. Người dùng có thể thực hiện bằng tay hoặc tự động. Khi sử dụng phương pháp tự động, người dùng cần chọn đường chuẩn và đường tham số xác định phần đường đi. Điều này cho phép phần mềm đánh giá số làn đường và chiều rộng.
Trong bước thứ hai, các nhánh tải (tải di chuyển) cần được xác định. Người dùng có thể xác định thủ công một nhánh tùy ý hoặc sử dụng các nhánh tải phụ thuộc được xác định và thiết lập trước.
Bước cuối cùng, các nhánh tải cần được kết hợp với làn đường tương ứng. Bước này cũng kích hoạt tính toán tải trọng di chuyển (đánh giá dòng ảnh hưởng).

 • Định nghĩa tự động theo tiêu chuẩn
 • Cách tiếp cận chung đảm bảo tính linh hoạt

Tính toán tải trọng động trong Allplan Bridge cho phép tính toán các tác động bất lợi gây ra bởi giao thông. Dựa trên lý thuyết về các đường ảnh hưởng (liên quan) giúp tính toán dễ dàng và nhanh chóng.
Đầu tiên, các đường ảnh hưởng được tính bằng cách di chuyển một đơn vị lực theo hướng xác định (ngang và dọc) theo các làn tương ứng. Trong bước thứ hai, việc đánh giá đường ảnh hưởng được thực hiện bằng cách đặt nhánh tải sao cho kết quả tương ứng là tối đa hoặc tối thiểu.
Kết quả cuối cùng là một đường bao chứa các hiệu ứng bất lợi nhất. Đường bao liên quan đến làn đường này phải được đặt chồng lên các đường bao khác để thể hiện tổng cực đại và cực tiểu cho các tác vụ thiết kế tiếp theo.

 • Thiết kế phụ thuộc vào mã khu vực gia cố
 • Kiểm tra thiết kế dự ứng lực hoặc gia cố
 • Xem xét tác động của lực, co rút và giãn ra
 • Sơ đồ tác động 3D

The user-friendliness and usability of the superposition in Allplan Bridge is groundbreaking.

Sự thân thiện với người dùng và khả năng ứng dụng nguyên lý tác động trong Allplan Bridge là một sự đột phá. Xác định sơ đồ cộng tác dụng kết hợp linh hoạt tối đa và tổng quan tối ưu.

Có thể chọn thành phần ứng suất trong các điểm căng do người dùng xác định và thực hiện cộng tác ứng suất hàng đầu. Hơn nữa, sự chồng chất cho phép lưu trữ nội lực tương ứng giữa các yếu tố khác nhau.

 • Xác định sơ đồ
 • Nguyên lý cộng tác dụng ứng lực

Một phân tích tĩnh tổng thể dựa trên lý thuyết dầm Bernoulli hỗ trợ cho việc phân tích tạo tự động và thủ công được xác định trước đó trong trình tự xây dựng. Phân tích được nâng cao để xem xét chính xác các biến thể cắt ngang. Hơn nữa, việc tính toán phi tuyến của các hiệu ứng phụ thuộc thời gian được thực hiện, có thể xem xét các công thức mã thiết kế.

 • Mô hình phân tích xuất phát từ mô hình hình học
 • Tính toán trình tự thi công được ghép tự động
 • Tự động tạo ra các phần tử chùm ngang cho mô hình đài cọc
 • Phân tích nâng cao các hiệu ứng dự ứng lực
 • Tính toán tác động của leo, co rút và giãn theo thời gian
 • Trình bày kết quả tác động

Performing Structural Analysis

structural analysis are the base for code-based design and checks

Mô hình phân tích tự động xuất phát từ mô hình hình học (kiến trúc) và kết quả từ phân tích kết cấu là cơ sở cho thiết kế và kiểm tra dựa trên mã. Khi các đường bao có liên quan đã được tạo, người dùng có thể sử dụng các tác vụ thiết kế phụ thuộc mã để xác định hàm lượng cốt thép cần thiết. Kiểm tra ULS có thể được thực hiện khi hàm lượng cốt thép đã được tính toán.

Thiết kế của cốt thép dọc sử dụng vị trí cốt thép để tính diện tích liên quan đến tác động của nội lực và các quy tắc chi tiết nhất định (diện tích tối đa và không gian trống tối thiểu giữa các thanh). Quy trình không chỉ cho phép tối ưu hóa khu vực gia cố cho một số đường bao, mà còn có thể chú ý khu vực gia cố tối thiểu do người dùng cung cấp và bổ sung cốt thép khi cần thiết.

Có thể kiểm tra dự ứng lực và gia cố bất cứ lúc nào, trong quá trình xây dựng ảo hoặc ở giai đoạn cuối cùng, không có giới hạn xem xét ảnh hưởng của leo, co ngót và giãn. Kiểm tra độ uốn dựa trên sơ đồ tác động 3D (bề mặt) giao với kết quả vectơ mômen uốn dựa trên lực thông thường của thiết kế. Quy trình kiểm tra sử dụng các mối tương quan dự ứng lực thẳng phi tuyến tính; để người dùng có thể đạt được kết quả kinh tế nhất.

 • Code dependent design of reinforcement area
 • Design checks for prestressed and/or reinforced sections
 • Considering the effects of creep, shrinkage and relaxation
 • 3D Interaction diagram/surface

the parametric model is transferred to Allplan Engineering

Các đối tượng từ thư viện Allplan Engineering có thể được tham chiếu trong Allplan Bridge để thêm các chi tiết khác, ví dụ như cột đèn hoặc thiết bị neo của cáp vào mô hình cầu. Để làm điều này, các điểm tham chiếu được xác định trong Allplan Bridge, sử dụng các biến dọc theo cầu. Các điểm này được liên kết với đối tượng trong thư viện Allplan bằng tên tương ứng. Khi mô hình tham số được chuyển qua Allplan Engineering, các đối tượng tương ứng được cập nhật tại các điểm tham chiếu này. Vị trí của các đối tượng này được điều chỉnh tự động bất cứ khi nào mô hình được cập nhật.

 • Tự động cập nhật đối tượng thư viện
 • Mô hình tham số chi tiết
 • Tự động cập nhật khi thay đổi

Allplan Bridge giúp bạn quản lý những thay đổi không thể tránh khỏi trong quá trình thiết kế. Mô hình tham số là cơ sở lý tưởng để điều chỉnh các thay đổi thiết kế. Khi thay đổi hoặc chỉnh sửa mô hình gốc thì tất cả các phần tử liên kết sẽ được cập nhật tự động.

Ví dụ: Nếu thay đổi trục đường, hình dạng cầu hoàn chỉnh sẽ được điều chỉnh. Nếu thay đổi một thành phần cấu trúc trong mô hình, các phần tử liên kết trực tiếp sẽ tự động tính toán và cập nhật chính xác.

Ưu điểm lớn của Allplan Bridge khi thay đổi mô hình hình học thì mô hình phân tích tự động cập nhật song song . Điều này không chỉ tiết kiệm thời gian mà giảm thiểu sai sót.

 • Tự động cập nhật mô hình hình học và phân tích

 • Dễ dàng thực hiện các thay đổi

 

 Powerful 3D modeling functionality allows to implement all bridge details without compromise

Chức năng mô hình 3D mạnh mẽ cho phép thực hiện tất cả các chi tiết cầu mà không ảnh hưởng hiệu suất máy tính: đơn giản, linh hoạt và với độ chính xác cao nhất. Lõi mô hình Parasolid® của Siemens xử lý hình học dạng tự do phức tạp dựa trên B-Splines và NURBS cũng như cho các tác vụ tiêu chuẩn như khớp, cắt và thoát nước dễ dàng.

With Allplan, even challenging bridges with double curvature and varying cross-sections are reinforced conveniently and rapidly.

Với Allplan, ngay cả những cây cầu đầy thách thức với độ cong gấp đôi và mặt cắt khác nhau cũng được gia cố thuận tiện và nhanh chóng. Cốt thép được xác định trong các mặt cắt khác nhau và sự chuyển tiếp giữa các mặt cắt được mô tả bằng các đường dẫn. Các quy tắc khác nhau có thể xác định, chẳng hạn như làm thế nào thực hiện mối gia cố. Từ đó, có thể tạo cốt thép tự động.

 Allplan’s powerful layout and design tools are used to create high-quality construction documentation.

Độ cao, mặt cắt dọc theo bất kỳ đường dẫn và mặt cắt ngang nào đều được trích xuất từ mô hình cầu kỹ thuật số. Nhờ công nghệ CineRender từ Maxon để hiển thị trực quan hóa mô hình. Với các công cụ thiết kế và bố trí mạnh mẽ của Allplan dùng để xuất tài liệu xây dựng chất lượng cao.

The digital bridge model contains a multitude of information.

Mô hình cầu kỹ thuật số chứa vô số thông tin. Báo cáo toàn diện với kích thước, khu vực, khối lượng, trọng lượng và số lượng chỉ với việc nhấp chuột. Điều này cũng áp dụng cho trình tự uốn cốt thép.

Tích hợp dữ liệu sử dụng để căn chỉnh cầu/ đường một cách dễ dàng thông qua nền tảng BIM mở ALLPLAN, Allplan Bimplus. Kỹ sư cầu chỉ cần nhập dữ liệu đường và có thể bắt đầu thiết kế cầu. Để hỗ trợ kỹ sư hơn nữa, mô hình cầu có thể dễ dàng được chuyển sang phần mềm phân tích (như cầu Bentley RM) để tính toán kết cấu. Sau khi thiết kế được hoàn thành, mô hình tham số có thể được chuyển giao trong Allplan Engineering để hoàn thành các bản vẽ ứng suất trước và cốt thép.

Mô hình phân tích được tạo trong Allplan Bridge có thể tải lên đám mây BIM dựa trên nền tảng Allplan Bimplus. Điều này cho phép chuyển mô hình phân tích sang các giải pháp phân tích cấu trúc khác được kết nối với Allplan Bimplus.

Khả năng tương tác

Với sự kết hợp giữa Allplan và nền tảng BIM dựa trên nền tảng đám mây Allplan Bimplus, mọi người tham gia đều có quyền truy cập vào thiết kế mới nhất, mọi lúc, mọi nơi và với mọi thiết bị. Phối hợp quy trình BIM tương tác trên mô hình cầu kỹ thuật số. Từ đó, sự cố được phát hiện ở giai đoạn đầu và được giải quyết chung. Điều nay là một yếu tố quan trọng đảm bảo dự án xây dựng được hoàn thành đúng thời hạn và ngân sách.

Download Allplan Bridge

Download the 30-day free version of Allplan 2020 and discover a reliable way to reduce your workload and save time!

ALLPLAN-BRIDGE
Cuộc thi “THE FUTURE CIVIL ENGINEERS”

Sinh viên phân hiệu đoạt giải nhì cuộc thi học thuật the future civil engineers lần IV, năm 2020

Mô hình dự án Cống âu thuyền kết hợp cầu giao thông sử dụng phần mềm ALLPLAN
đoạt Giải Nhì cuộc thi học thuật The Future Civil Engineers”, 2020

“THE FUTURE CIVIL ENGINEERS” LẦN III năm 2020 là cuộc thi học thuật được tổ chức bởi Khoa Xây dựng trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TpHCM được mở rộng dựa trên cuộc thi “Người kĩ sư tài năng” được tổ chức năm 2016. Cuộc thi là một sân chơi lành mạnh, bổ ích và lý thú cho các bạn sinh viên, là cơ hội để các bạn có thể giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm học tập.

Cuộc thi “THE FUTURE CIVIL ENGINEERS”

Thầy TS. Lê Văn Phúc (thứ tư bên phải vào)- Phó Trưởng Khoa Công trình – Thành viên Ban Giám khảo và các thành viên chụp ảnh lưu niệm

Cuộc thi “THE FUTURE CIVIL ENGINEERS” được biết đến là một cuộc thi học thuật hằng năm được tổ chức bởi Khoa Xây Dựng trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.Hồ Chí Minh với những hình thức thi và đề tài độc đáo khác nhau qua từng mùa. Với tinh thần kích thích sự sáng tạo, tìm tòi, học hỏi của sinh viên có niềm đam mê Xây Dựng trong trường nói riêng và các trường bạn ở phía Nam nói chung. Đây là cuộc thi vô cùng kịch tính và hấp dẫn dành cho những Kỹ sư, Kiến trúc sư tương lai.

Năm nay cuộc thi thu hút với sự tham gia của hơn 30 đội chơi đến từ các trường Đại học có đào tạo các ngành Xây dựng dân dụng, Giao thông cầu đường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
– Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM
– Trường ĐH Giao thông Vận tải – Phân hiệu tại TP.HCM 
– Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM
– Trường ĐH Kiến Trúc TP.HCM
– Trường ĐH Mở TP.HCM
– Trường ĐH Công Nghệ TP.HCM
– Trường ĐH Công Nghệ Sài Gòn

Xuất sắc vượt qua 30 đội thi đến từ 07 trường Đại học trên địa bàn Thành phố, tối ngày 23/06/2020 tại Hội trường A – Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM đã diễn ra vòng chung kết của cuộc thi, đội thi “UTC2 FORWORD” , Lớp Quản lý Xây dựng K58 với dự án “Cống Âu thuyền kết hợp Cầu giao thông” đã hoàn thành xuất xắc 03 vòng thi của mình và phản biện dự án trước hội đồng Ban giám khảo là những giảng viên, chuyên gia đến từ các trường Đại học trên Thành phố, để mang về giải Nhì chung cuộc của cuộc thi “The Future Civil Engineers” lần IV, năm 2020.

Cùng với sự hỗ trợ đắt lực của phần mềm ALLPLAN dành riêng cho kỹ sư cầu đường, ALLPLAN bridge 2020 có thể đáp ứng yêu cầu BIM một cách hiệu quả và trực quan: mô hình hóa, phân tích kết cấu và chi tiết thép trong một giải pháp duy nhất. Giúp các bạn sinh viên dễ dàng hoàn thành dự án “Cống Âu thuyền kết hợp Cầu giao thông” của mình.

Ứng dụng BIM giải quyết nhiều vấn đề về cho kỹ sư cầu đường

Việc ứng dụng BIM để thiết kế cầu có thể hỗ trợ giải quyết những vấn đề này bằng cách sử dụng một nguồn thông tin duy nhất cho dự án, có thể được truy cập vào một thời gian thực từ bất cứ nơi nào trên thế giới, sử dụng nền tảng đám mây (cloud) và giao diện trao đổi dữ liệu openBIM.

Với một giải pháp BIM thống nhất được thiết kế dành cho những nhu cầu riêng biệt của ngành cầu đường, việc quản lý quy trình thiết kế và mọi thay đổi sẽ hiệu quả hơn đáng kể. Từ đó, dẫn đến gia tăng về chất lượng và năng suất thiết kế về cầu.

Đảm bảo tính toàn vẹn cấu trúc cầu giao thông với ALLPLAN

Tính toàn vẹn cấu trúc cầu là một vấn đề quan trọng và thường xuyên trong xây dựng. Hiện nay, hàng ngàn cây cầu trên thế giới đang trong tình trạng cần được bảo trì. Chi phí liên quan đến việc phục hồi cấu trúc cầu là một gánh nặng cho ngân sách.

Mọi cây cầu đều chịu sự tác động của các yếu tố môi trường theo thời gian. Ví dụ như lưu lượng giao thông ngày càng tăng, điều kiện thời tiết bất lợi, biến động nhiệt độ và các tác nhân ăn mòn – thậm chí một số nguyên nhân bắt nguồn từ chất lượng của việc thiêt kế và thi công xây dựng ban đầu.

Mô hình hóa dự án "Cống Âu thuyền kết hợp Cầu giao thông" bằng phần mềm ALLPLAN Bridge và ALLPLAN Engineering

Mô hình hóa dự án “Cống Âu thuyền kết hợp Cầu giao thông” bằng phần mềm ALLPLAN Bridge và ALLPLAN Engineering

Giảm thời gian và chi phí vượt mức cho cầu giao thông

Cầu giao thông có cấu trúc cực kỳ phức tạp cả về mặt thiết kế và xây dựng, đặc biệt là những cây cầu có độ cong gấp đôi hoặc mặt cắt biến đổi theo tham số. Tối ưu hóa hình học cầu và vị trí của các đường cáp dự ứng lực bên trong và bên ngoài, ngang và dọc làm tăng thêm sự phức tạp của quá trình thiết kế.

Khi sử dụng công cụ 2D hàng trăm bản vẽ phải được tạo ra thủ công, mất nhiều thời gian quý báu. Sự thay đổi thiết kế cũng phải được thực hiện bằng tay trong mỗi tài liệu tại mọi giai đoạn thiết kế.

Thậm chí khi sử dụng giải pháp 3D, mô hình cầu giao thông dạng hình học thường khác biệt với mô hình phân tích và cả hai cần được cập nhật riêng biệt. Điều này làm tăng khả năng xảy ra lỗi, dẫn đến sự không nhất quán và va chạm – thường chỉ được phát hiện tại công trường xây dựng.

Ngoài ra, chi phí xây dựng thường được ước tính thông qua các nguyên tắc dựa trên kinh nghiệm hoặc thực tiễn, dẫn đến các dự đoán thiếu sự chính xác. Kết quả là chậm trễ về thời gian và chi phí bị vượt mức ở cả giai đoạn thiết kế và xây dựng.

Khoa Công trình chúc mừng sự nỗ lực và cố gắng của các em. Thành công ngày hôm nay của các em là sự cố gắng của ngày hôm qua, Khoa Công trình cũng xin cảm ơn đến thầy Ths. Phạm Ngọc Bảy- GV hướng dẫn dự án cũng như thầy TS. Lê Văn Phúc đã đồng hành cố vấn cùng đội trong cuộc thi.

Các thành viên các đội thi lọt vào vòng bán kết TFCE cùng các giảng viên tham quan và tìm hiểu nhà máy Hạ tầng Phan Vũ toạ lạc tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An

Các thành viên các đội thi lọt vào vòng bán kết TFCE cùng các giảng viên tham quan và tìm hiểu nhà máy Hạ tầng Phan Vũ toạ lạc tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An

GSI chúc mừng sự nỗ lực và cố gắng của các em và thầy Ths. Phạm Ngọc Bảy– GV hướng dẫn dự án cũng như thầy TS. Lê Văn Phúc đã đồng hành cố vấn cùng đội trong cuộc thi. Thành công ngày hôm nay của tất cả là sự cố gắng của ngày hôm qua.

ALLPLAN EDUCATION TOUR

ALLPLAN VIỆT NAM cũng tổ chức nhiều buổi chia sẻ nhằm cung cấp cho các bạn sinh viên – các kỹ sư xây dựng công nghệ trong lương lai, nhiều công cụ hơn để hỗ trợ cho công việc. Giúp các bạn lựa chọn đúng công cụ cho đúng việc

GSI chính thức triển khai ALLPLAN ASIA EDUCATION TOUR đến các trường đại học có chuyên ngành kiến trúc, xây dựng, kỹ thuật công trình, quy hoạch, nội thất, cảnh quan tại Việt Nam! Mang đến thông điệp “Kỹ sư xây dựng 4.0” với mong muốn giúp các kỹ sư tương lai có thêm những công cụ, kiến thức mới, học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm. Để các bạn chuẩn bị cho mình một hành trang vững chắc để trở thành kỹ sư giỏi.

Bên cạnh đó, khi đến với sự kiện các bạn sẽ nhận được license phần mềm ALLPLAN cho sinh viên và có cơ hội nhận được các khóa học bổng đến từ GSI | ALLPLAN ASIA.

ALLPLAN ASIA EDUCATION TOUR đến các trường đại học có chuyên ngành kiến trúc, xây dựng, kỹ thuật công trình, quy hoạch, nội thất, cảnh quan tại Việt Nam

Điền form dưới đây nếu các bạn muốn ALLPLAN đến trường bạn! Để không bỏ lỡ cơ hội giao lưu với các kỹ sư ngành xây dựng kinh nghiệm và dành các học bổng hấp dẫn.


ALLPLAN x HUTECH

HỘI THẢO

ALLPLAN EDUCATION TOUR - ALLPLAN x HUTECH

Tiếp nối thành công của chuỗi hội thảo online và giáo trình tự học ALLPLAN, GSI chính thức triển khai ALLPLAN ASIA EDUCATION TOUR đến các trường đại học có chuyên ngành kiến trúc, xây dựng, kỹ thuật công trình, quy hoạch, nội thất, cảnh quan tại Việt Nam!
Sự kiện lần này được đồng tổ chức bởi ALLPLAN và Đại học HUTECH, mang đến thông điệp “Kỹ sư xây dựng 4.0” với mong muốn giúp các kỹ sư tương lai có thêm những công cụ, kiến thức mới, học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm. Để các bạn chuẩn bị cho mình một hành trang vững chắc để trở thành kỹ sư giỏi.
Bên cạnh đó, khi đến với sự kiện các HUTECH-er sẽ nhận được license phần mềm ALLPLAN cho sinh viên và có cơ hội nhận được các khóa học bổng đến từ GSI | ALLPLAN ASIA.
Còn chần chờ gì, hãy nhanh tay đăng ký tham dự sự kiện ALLPLAN x HUTECH để không bỏ lỡ cơ hội giao lưu với các kỹ sư ngành xây dựng kinh nghiệm và dành các học bổng hấp dẫn.

8:00 – 8:30– Welcoming!
9:00 – 9:20Giới thiệu đôi nét về BIM tại Việt Nam và thị trường xây dựng trong và ngoài nước. Tình hình áp dụng BIM thực tế ở Việt Nam, cơ hội việc làm cũng như thách thức của một kỹ sư khi vừa tốt nghiệp.
9:20 – 9:50• Áp dụng các công cụ hiệu quả trong quy trình BIM (mô hình kiến trúc, thép 3D, cầu đường..)
• Chia sẻ kinh nghiệm, định hướng nghề nghiệp.
10:00 – 10:15Q&A 
10:15 – 10:30Học bổng khóa học phần mềm ALLPLAN 
10:30 – 10:45ALLPLAN COACH PROGRAM

Thời gian:
Thứ  sáu, 19 tháng 06, 2020
9:00 AM – 11:00 AM

Địa điểm:
E1.02.05, Hutech, Khu Công nghệ cao TP.HCM (SHTP), Xa lộ Hà Nội, Phường Hiệp Phú, Quận 9, TP.HCM


0 %
Sự hài lòng của khách hàng
0 +
Khách hàng sử dụng Allplan
0 +
Đăng ký sử dụng Allplan phiên bản sinh viên
0
Ngôn ngữ

Bạn có thắc mắc?
GSI sẵn sàng hỗ trợ tất cả câu hỏi của các bạn.

KOMAROM-BRIDGE

ALLPLAN BRIDGE – GIẢI PHÁP BIM DÀNH RIÊNG CHO KỸ SƯ CẦU ĐƯỜNG

ALLPLAN BRIDGE - GIẢI PHÁP BIM DÀNH RIÊNG CHO KỸ SƯ CẦU ĐƯỜNG

Với giải pháp BIM của Allplan dành riêng cho kỹ sư cầu đường, ALLPLAN bridge 2020 có thể đáp ứng yêu cầu BIM một cách hiệu quả và trực quan: mô hình hóa, phân tích kết cấu và chi tiết thép trong một giải pháp duy nhất.

German Software Intelligence

Mặc dù, quy trình BIM cung cấp một chiến lược tổng thể để điều phối các hoạt động trong suốt toàn bộ vòng đời của dự án, nếu không áp dụng quy trình BIM tích hợp với giải pháp dùng để phân tích và thiết kế bản vẽ cầu đường, sẽ mang lại nhiều thách thức hơn cho các kỹ sư cầu đường khi thực hiện dự án.

Đảm bảo sự an toàn

Tính toàn vẹn cấu trúc cầu là một vấn đề quan trọng và thường xuyên trong xây dựng. Hiện nay, hàng ngàn cây cầu trên thế giới đang trong tình trạng cần được bảo trì. Chi phí liên quan đến việc phục hồi cấu trúc cầu là một gánh nặng cho ngân sách.

Mọi cây cầu đều chịu sự tác động của các yếu tố môi trường theo thời gian. Ví dụ như lưu lượng giao thông ngày càng tăng, điều kiện thời tiết bất lợi, biến động nhiệt độ và các tác nhân ăn mòn – thậm chí một số nguyên nhân bắt nguồn từ chất lượng của việc thiêt kế và thi công xây dựng ban đầu. Có rất nhiều lý do, nhưng thường bao gồm một số khía cạnh như dữ liệu thiết kế không nhất quán, sự trao đổi thông tin giữa các bên bị rời rạc làm cho thông tin không đáng tin cậy. Và hơn nữa, quy trình kiểm soát sự thay đổi còn hạn chế, ngân sách và thời gian thiết kế không phù hợp.

Ứng dụng BIM thiết kế cầu hỗ trợ giải quyết những vấn đề về dữ liệu cho kỹ sư cầu đường

Việc ứng dụng BIM để thiết kế cầu có thể hỗ trợ giải quyết những vấn đề này bằng cách sử dụng một nguồn thông tin duy nhất cho dự án, có thể được truy cập vào một thời gian thực từ bất cứ nơi nào trên thế giới, sử dụng nền tảng đám mây (cloud) và giao diện trao đổi dữ liệu openBIM. Với một giải pháp BIM thống nhất được thiết kế dành cho những nhu cầu riêng biệt của ngành cầu đường, việc quản lý quy trình thiết kế và mọi thay đổi sẽ hiệu quả hơn đáng kể. Từ đó, dẫn đến gia tăng về chất lượng và năng suất thiết kế về cầu.

“With ALLPLAN’s innovative solution, bridge engineers can fulfill BIM requirements: create an intelligent, digital 4D model of the bridge structure, construction process, structural analysis, design and detailing.”

Giảm thời gian và chi phí vượt mức

Cầu có cấu trúc cực kỳ phức tạp cả về mặt thiết kế và xây dựng, đặc biệt là những cây cầu có độ cong gấp đôi hoặc mặt cắt biến đổi theo tham số. Tối ưu hóa hình học cầu và vị trí của các đường cáp dự ứng lực bên trong và bên ngoài, ngang và dọc làm tăng thêm sự phức tạp của quá trình thiết kế. Khi sử dụng công cụ 2D hàng trăm bản vẽ phải được tạo ra thủ công, mất nhiều thời gian quý báu. Sự thay đổi thiết kế cũng phải được thực hiện bằng tay trong mỗi tài liệu tại mọi giai đoạn thiết kế.

Thậm chí khi sử dụng giải pháp 3D, mô hình cầu dạng hình học thường khác biệt với mô hình phân tích và cả hai cần được cập nhật riêng biệt. Điều này làm tăng khả năng xảy ra lỗi, dẫn đến sự không nhất quán và va chạm – thường chỉ được phát hiện tại công trường xây dựng.

Ngoài ra, chi phí xây dựng thường được ước tính thông qua các nguyên tắc dựa trên kinh nghiệm hoặc thực tiễn, dẫn đến các dự đoán thiếu sự chính xác. Kết quả là chậm trễ về thời gian và chi phí bị vượt mức ở cả giai đoạn thiết kế và xây dựng.

Một trong những lợi ích của BIM là khả năng lưu trữ tất cả các thông tin của dự án trong một mô hình trung tâm. Trong khi điều này thường là vấn đề đối với việc thiết kế cầu, Giải pháp Allplan Bridge hiện tại có thể cung cấp một mô hình cầu có hình học thống nhất, phân tích kết cấu và mô hình chi tiết. Bằng cách liên kết các mô hình riêng biệt truyền thống này, hình học 3D dạng tham số của cầu có thể được hiển thị và đồng thời đóng vai trò là mô hình phân tích cho các tính toán tĩnh và động theo trục thời gian. Cách tiếp cận mô hình đơn này đảm bảo tăng ROI cho các công ty thiết kế và xây dựng cầu đường trên toàn thế giới. Mọi thay đổi trong bất kỳ giai đoạn nào trong suốt vòng đời của cầu đều được phản ánh một lần cho toàn bộ dự án về cầu – một nguồn thông tin duy nhất. Các kỹ sư cầu đường cũng có thể tận dụng lợi thế tính toán của openBIM để ước tính chi phí chính xác dựa trên dữ liệu và số lượng thực tế có được từ mô hình.

Lợi ích thiết kế cầu kỹ thuật số

Sử dụng mô hình BIM trong suốt quá trình thiết kế và thi công cầu có thể giúp các kỹ sư cầu đường giải quyết những trở ngại thường gặp phải. Nó cũng cung cấp một loạt các lợi ích khác trong toàn bộ vòng đời của dự án. Các khía cạnh như trao đổi dữ liệu nhất quán và đáng tin cậy giữa các thành viên trong nhóm, quy trình thiết kế hiệu quả sử dụng mô hình tham số, phát hiện va chạm tốt hơn để cải thiện chất lượng thiết kế và xây dựng và ít chậm trễ hơn khi thực hiện dự án. Đây chỉ là một số lợi ích mà giải pháp BIM tích hợp được thiết kế dành riêng cho cầu. Ví dụ như giải pháp Allplan Bridge – có thể giúp cung cấp và tăng ROI đáng kể.

Mô hình kỹ thuật số phải phù hợp với tất cả các nhu cầu của quy trình, từ giai đoạn thiết kế sơ bộ thông qua thiết kế chi tiết và xây dựng đến giai đoạn vận hành trong suốt vòng đời của cây cầu. Các bên liên quan khác nhau được tham gia vào các giai đoạn khác nhau; do đó, các giao diện phải được cung cấp và toàn bộ quá trình phải được ghi nhận để tránh những sai sót, lỗi và những dữ liệu dư thừa. Các cấu trúc cầu thường bị chi phối rất nhiều bởi quá trình xây dựng. Việc này đòi hỏi phải phân tích kết cấu cụ thể và xuất ra kịp thời để được kiểm tra trong suốt quá trình.

Các kỹ sư cầu đường có thể đáp ứng các yêu cầu BIM:

Với giải pháp sáng tạo ALLPLAN, các kỹ sư cầu đường có thể đáp ứng các yêu cầu BIM: tạo ra một mô hình 4D thông minh, kỹ thuật số về cấu trúc cầu, quy trình xây dựng, phân tích kết cấu, thiết kế và chi tiết. Kết hợp mô hình hình học chi tiết và mô hình phân tích cấu trúc trong môi trường chung và tích hợp dữ liệu liên quan đến thời gian cho phép các dự án được thực hiện cạnh tranh hơn. Với ít rủi ro hơn và độ chính xác cao hơn bao giờ hết. BIM không còn là trở ngại trong việc xây dựng các cây cầu an toàn và sáng tạo đúng thời hạn và ngân sách – nó là một thành phần thiết yếu của việc điều phối một dự án minh bạch, hợp tác và không tốn kém.

Try it for free

Allplan Engineering Building is the ultimate BIM solution for structural engineers designing buildings from concept to final design. Engineers can create models quickly, detail concrete reinforcement efficiently and generate quality-working drawings in one solution. Increase productivity:

 • Efficiently and accurately model and reinforce building structures
 • Up-to-date documents and professional visualizations
 • Precise materials take off for accurate costing

Test the full version of Allplan Engineering for 30 days free of charge and with no obligation. Simply download the software and experience all the advantages for yourself.

allplan asia

NEWSLETTER

Get informed via email about news on Allplan products

The all-in-one solution for engineers and architects


GSI is the authorized partner for Allplan solutions in Asia.

© 2019 GSI | Allplan. All rights reserved

Contact :

info@allplan.asia

+84 28 7106 2555

Address:

Vietnam
Bitexco Financial Tower Level 46, No.2 Hai Trieu St., Ben Nghe Ward, Dist.1, Ho Chi Minh City

Hong Kong (HQ)
2003, 20/F, Tower 5, China Hong Kong City 33 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, HK

Follow Us:

Allplan-Phiên-Bản-tiếng-Việt

Phần mềm ALLPLAN ra mắt phiên bản Tiếng Việt dành riêng cho các kỹ sư xây dựng và kiến trúc sư tại Việt Nam

Phần mềm ALLPLAN ra mắt phiên bản Tiếng Việt dành riêng cho các kỹ sư xây dựng, kiến trúc sư tại Việt Nam

Phần mềm ALLPLAN là giải pháp BIM tối ưu cho các kỹ sư kết cấu để thiết kế các công trình từ ý tưởng đến thiết kế cuối cùng. Các kỹ sư có thể nhanh chóng tạo ra những mô hình, chi tiết bê tông cốt thép 3D một cách nhanh chóng, hiệu quả và tạo ra các bản vẽ làm việc chất lượng trong cùng một phần mềm.

German Software Intelligence

ALLPLAN được công nhận là phần mềm BIM mạnh mẽ cho phép người dùng thiết kế và hợp tác triển khai BIM, từ giai đoạn thiết kế ý tưởng đến triển khai bản vẽ cốt thép trong một giải pháp duy nhất.

Tối ưu các giai đoạn triển khai trong công trình xây dựng

 • Mô hình, thiết kế bản vẽ và gia cố chi tiết cốt thép với một giải pháp duy nhất
 • Nền tảng ‘BIM mở’ (openBIM) để hợp tác hiệu quả cho tất cả các lĩnh vực từ kiến trúc đến kỹ sư triển khai bê tông, cốt thép.
 • Luôn được cập nhật và trực quan hóa mô hình chuyên nghiệp
 • Tùy chọn phân quyền cộng tác và làm việc nhóm

Sử dụng lõi mô hình hóa Parasolid của Siemens

ALLPLAN sử dụng lõi mô hình hóa Parasolid của Siemens. Với Allplan, người dùng có thể tự do thiết kế và mô hình hóa những hình dạng 3D phức tạp nhất mà không ảnh hưởng đến hiệu suất.

Hệ thống quản lý thông tin công trình

Thông thường, trong dự án xây dựng bao gồm rất nhiều bản vẽ và dữ liệu công trình. Phần mềm Allplan cung cấp cho bạn một hệ thống quản lý thông tin công trình dễ sử dụng. Tất cả bản vẽ và mô hình công trình được lưu trữ an toàn trong Allplan, trong cùng một thư mục dự án trung tâm. Các bên liên quan có thể cộng tác và tối ưu hóa khối lượng công việc.

Nếu đồng nghiệp của bạn đang làm việc ở các địa điểm khác nhau, bạn có thể chuyển dự án của mình sang đám mây bằng cách sử dụng Allplan Share. Điều này có nghĩa là người dùng từ các địa điểm khác nhau có thể đồng thời làm việc trên cùng một dự án.

Bạn có thể di chuyển, sao chép, nhập và sao lưu dự án chỉ bằng vài cú nhấp chuột.

Bảo mật dữ liệu (Data security)

Bảo mật dữ liệu và quản lý quyền truy cập đóng vai trò quan trọng đối với các công ty hiện nay. Với chức năng Allplan Workgroup, bạn có thể phân quyền cho người dùng và quản trị viên. Người dùng sẽ chỉ nhìn thấy các dự án được giao cho họ. Trưởng nhóm dự án hoặc quản trị viên có thể dễ dàng cấp quyền truy cập cho người dùng và kiểm soát các tập tin dự án của mình.

BIM là một trong những bước tiến lớn trong ngành xây dựng, nhưng đôi khi bạn phải đối mặt với các vấn đề về hiệu suất máy tính khi triển khai các mô hình phức tạp.

Allplan khác biệt với các phần mềm khác nhờ việc sử dụng hệ thống đa tập tin. Các tập tin được quản lý theo các cấp cấu trúc để bạn có thể dễ dàng sắp xếp dữ liệu theo yêu cầu công việc. Với hệ thống này, mô hình và bản vẽ sẽ được lưu thành nhiều tập tin khác nhau trong cùng một dữ liệu dự án. Chẳng hạn như mô hình sàn và cốt thép sàn nằm trên các tập tin riêng biệt. 

Từ đó, các thành viên trong nhóm chỉ cần mở các tập tin mà họ cần làm việc. Điều này cho phép tạo ra các mô hình lớn với chi tiết cốt thép phức tạp mà không gặp phải các vấn đề về hiệu suất máy tính.

Sửa đổi bản vẽ dễ dàng hơn

Các nhà thiết kế luôn phải đối mặt với các vấn đề sửa đổi bản vẽ, Ví dụ như bạn muốn thay đổi cao độ tầng. Với phần mềm ALLPLAN, khi bạn thay đổi cao độ tầng thì những thành phần được liên kết với tầng như Sàn, Tường và Cột sẽ được tự động thay đổi.

Cấu trúc layer có thể tùy chỉnh

Sắp xếp các bản vẽ có tổ chức là điều cần thiết. Phần mềm Allplan cung cấp cấu trúc layer có thể tùy chỉnh cho phép bạn có toàn quyền kiểm soát bản vẽ và Mô hình BIM của mình. Các layers cần thiết có thể được lựa chọn nhanh chóng thông qua tính năng PrintSet.

Khả năng tương thích với các phần mềm khác

Khả năng tương thích với các phần mềm khác đóng vai trò quan trọng trong quá trình thiết kế dự án. Với nhiều định dạng hỗ trợ trong Allplan, bạn có thể dễ dàng nhập hoặc xuất dữ liệu tương thích với các Phần mềm CAD hoặc BIM khác nhau.

Khả năng mô hình hóa cốt thép 3D

Tiếp đến là khả năng mô hình hóa cốt thép của Allplan, một trong những chức năng mạnh nhất trên thị trường. ALLPLAN có thể dễ dàng đặt cốt thép với tốc độ nhanh và độ chính xác cao nhất vào trong các tấm kết cấu với bất kỳ hình dạng nào. Các tính năng cốt thép của ALLPLAN cung cấp sự linh hoạt tuyệt đối ngay cả khi sửa đổi xảy ra.

Ngoài ra các thành phần dọc như cột và tường có thể được gia cố nhanh chóng và hiệu quả theo các yêu cầu của cấu trúc chỉ bằng một vài cú nhấp chuột. Chức năng đa màn hình của ALLPLAN cho phép bạn hoạt động trơn tru trên mô hình 3D trong khi đó bạn có toàn quyền kiểm soát ở chế độ xem 2D được kết nối trực tiếp với mô hình 3D. Bảng thống kê cung cấp số lượng chính xác từng thanh cốt thép 3D. 
Trong Allplan, tất cả các yếu tố 2D được kết nối trực tiếp với mô hình 3D. Do đó, mọi thay đổi sẽ được tự động cập nhật trong mô hình và bảng thống kê

Allplan PythonPart

Nhờ vào Allplan PythonPart, các cấu trúc phức tạp như dầm đều có thể dễ dàng được rải thép tuân theo các tiêu chuẩn xây dựng có liên quan

Di chuyển và sao chép dữ liệu

Các tòa nhà thường có tầng điển hình. Phần mềm ALLPLAN giúp bạn dễ dàng sao chép thanh cốt thép từ tầng này sang tầng khác và sửa đổi từng tầng một cách độc lập. Điều này, giúp cung cấp 1 mô hình chính xác tuân thủ theo quy trình BIM cũng như các báo cáo số lượng chuẩn xác được tạo trực tiếp từ mô hình.

Hơn nữa, Allplan cung cấp cho bạn các tính năng báo cáo mở rộng để báo cáo chính xác về số lượng cốt thép hoặc  khối lượng bê tông theo các cập nhật mới nhất từ mô hình. Báo cáo có thể dễ dàng tùy chỉnh theo yêu cầu của bạn, chỉ cần chọn các phần mô hình bạn muốn đưa vào báo cáo. Sau đó, bạn có thể xuất sang bất kỳ định dạng nào như tập tin PDF hoặc tập tin excel.

Allplan Exchange

Allplan có khả năng chỉnh sửa bố cục mạnh mẽ và dễ sử dụng, cung cấp tất cả các chức năng cần thiết để nhanh chóng tạo ra các bản vẽ chính xác và có chất lượng cao. Các ghi chú và chi tiết tiêu chuẩn có thể được nhập từ thư viện Allplan.

Allplan Exchange hỗ trợ xuất đồng loạt các bản vẽ của bạn theo đúng tên và định dạng.

Hợp tác là một phần thiết yếu của Quy trình làm việc BIM

Hợp tác là một phần thiết yếu của Quy trình làm việc BIM. Phần mềm ALLPLAN cung cấp cho bạn một Nền tảng trực tuyến mạnh mẽ được gọi là Bimplus, trong đó bạn có thể quản lý và chia sẻ các dự án của mình trực tuyến và cộng tác với những người tham gia dự án khác. Bimplus không yêu cầu cài đặt vì phần mềm có thể hoạt động trong bất kỳ trình duyệt internet nào và có thể được truy cập từ bất kỳ máy tính laptop hoặc thậm chí máy tính bảng.

Quản lý nhiều mô hình BIM mà bạn tải lên trực tiếp từ Allplan hoặc nhập IFC từ bất kỳ phần mềm BIM nào khác. Bạn có thể quản lý các thuộc tính, tài liệu và xem dự án của bạn trong trình xem mô hình được xây dựng mạnh mẽ. Tại đây bạn có thể đo lường, tạo mặt cắt, tạo view cũng như chọn, quản lý và lọc các đối tượng BIM trong mô hình.

Giao tiếp giữa các bên sẽ trở nên dễ dàng hơn. Tác vụ có thể được chỉ định trực tiếp cho một thành viên nhóm thiết kế từ bất kỳ địa điểm nào Tác vụ sẽ xuất hiện trực tiếp trên bảng tác vụ bên trong Phần mềm ALLPLAN và sẽ cho phép người thiết kế phản hồi.

Trình quản lý xung đột tích hợp, tính năng so sánh sửa đổi cũng như các bổ trợ hữu ích và mạnh mẽ khác đảm bảo Dự án BIM của bạn sẽ thành công.

Allplan Share

Allplan Share dựa trên nền tảng BIMAllplan Bimplus cung cấp cho các kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng chức năng bổ sung như: trình xem mô hình 3D, công cụ quản lý tác vụ, bảng tác vụ, kiểm soát tác vụ và hơn thế nữa. Với Allplan Share, bạn có thể giảm chi phí triển khai dự án và nhân sự.

Allplan Environment

Kết hợp giữa Allplan Architecture hoặc Allplan Engineering, các công trình xây dựng và kỹ thuật dân dụng có thể được lên kế hoạch hiệu quả trong thực tế, yếu tố khách quan và chủ quan.

Allplan Workgroup Manager

Allplan Workgroup đảm nhận việc phân bổ các trạm làm việc CAD trong các mạng cục bộ (LAN) cũng như qua Internet. Workgroup tạo ra quy trình làn việc rõ ràng cho các công ty xây dựng, quy hoạch với quy mô vừa và lớn.

Allplan License Server

Allplan License Server cung cấp giải pháp quản lý hiệu quả và sử dụng tối ưu license Allplan của bạn. Máy chủ cấp phép truy cập an toàn trong mạng nội bộ, đồng thời có thể sử dụng linh hoạt cho các máy tính ngoài cá nhận.

Tải Allplan 2020 Ngay!

Allplan 2020 là giải pháp BIM mà các đội ngũ kiến trúc và kỹ thuật dễ tiếp cận hơn. Tốc độ làm việc tăng lên đáng kể nhờ giao diện người dùn dể sử dụng. Tất cả những người tham gia dự án được kết nối với nhau thông qua quy trình kỹ thuật số BIMPLUS.

allplan asia
Hạ tầng giao thông kết nối không gian đô thị tp Hạ Long, Quảng Ninh

Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị để phát triển bền vững (P2)

Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị để phát triển bền vững (P2)

Sự phát triển bền vững của hạ tầng thể hiện qua khả năng đáp ứng của hệ thống đó với các nhu cầu có tính biến động (xã hội và công nghệ)

German Software Intelligence

Nhân tố mềm quan trọng và khó lượng hoá

Đây thực sự là nhân tố mềm quan trọng và khó được lượng hóa đầy đủ, đôi khi các dự báo sai dẫn đến việc chuẩn bị cho hạ tầng chậm trễ. Lượng tăng đột biến xe máy tại Hà Nội vào đầu năm 2000 là một ví dụ. Lượng tăng lượng ô tô hiện nay ở Việt Nam cũng sẽ là một thách thức khi giai đoạn tới chúng ta không bảo hộ được thị trường ô tô trong nước nữa, giá ô tô rẻ đi (hiện nay cao hơn gần gấp 2-3 lần so với các nước khác) thì giao thông tiếp tục đối mặt với vấn đề ùn tắc do lượng ô tô cá nhân tăng.

Đối với nông thôn trong tương lai sẽ có những biến đổi tất yếu do sự chuyển đổi mô hình sản xuất nông thôn theo phương thức mới như tích tụ ruộng đất, sản xuất công nghệ cao. Hạ tầng nông thôn phải có sự chuẩn bị để đáp ứng với yêu cầu này.Tuy nhiên câu hỏi là hạ tầng nông thôn đi trước để tạo tiền đề phát triển hay đợi công nghệ sản xuất thay đổi trước rồi mới đáp ứng cần được cân nhắc để có giải pháp thích hợp.

Tính động trong sự phát triển của đô thị Việt Nam là một thách thức đối với công tác quy hoạch hạ tầng hiện nay

Dự báo dân số là một chỉ số đầu vào quan trọng để tính toán giao thông, lượng nước cấp, nước thải… Tuy nhiên với dân số trong từng khu vực, đặc biệt là các đô thị lớn, có hệ số biến động cao đòi hỏi cách tính toán và thiết lập luôn có phương án dự phòng và hoàn thiện. Rất cần xem xét lại các quy chuẩn tính toán hiện nay vì chưa tính đầy đủ đến các chỉ số biến động (số dân, nhu cầu sử dụng). Một ví dụ rất rõ là trên toàn Việt Nam đâu cũng nhìn thấy bình nước inox trên mái làm ảnh hưởng lớn đến thẩm mỹ kiến trúc đô thị, lý do đơn giản vì người dân không tin vào hệ thống cấp nước đủ áp lực và có thường xuyên, ngay cả trong khu đô thị mới nên phải làm riêng bể dự trữ. 
Trong khi ta không thấy hiện tượng này ở các nước phát triển. Phải chăng là người thiết kế sai, quy chuẩn thiết kế sai hay quản lý vận hành kém? Không phải vì chúng ta không áp dụng những phương pháp tính như của họ mà vì thông số đầu vào và thông số quản lý vận hành của chúng ta là khác biệt, hệ số biến động lớn, áp lực nước nhanh chóng bị giảm so với tính toán vì số dân người sử dụng tăng, mà điều này không phản ánh được vào trong các quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế.

Quy chuẩn về quy hoạch, thiết kế tại các đô thị lớn và nhỏ

Quy chuẩn về quy hoạch, thiết kế tại các đô thị lớn và nhỏ phải rất khác nhau không chỉ ở ý nghĩa quy mô mà ở khía cạnh biến động các dữ liệu đầu vào tính toán. Trong một khu vực dân cư của đô thị lớn quy mô dân có thể tăng đến 3 lần trong 10 năm (các đô thị nhỏ sự biến động có thể chậm hơn) thì quy hoạch hạ tầng thường không có các các giải pháp để phát triển thích ứng với các khả năng biến động đó. Điều này cũng lý giải tại sao trong hầu hết các khu dân cư có nguồn gốc là làng xã đô thị hóa, hạ tầng nhanh chóng bị quá tải so với các quy hoạch cải tạo vừa được thực hiện.
Đầu tư cơ sở hạ tầng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Quảng Ninh

Tính động trong phát triển hạ tầng cũng là nguyên nhân làm cho môi trường đô thị bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi chính quá trình xây dựng nâng cấp hạ tầng

Các thành phố lớn gần đây không lúc nào vắng bóng các con đường bụi bặm, lòng đường bị che chắn tôn gây ùn tắc giao thông của các dự án phát triển hạ tầng. Chúng ta thường nhận được câu trả lời rằng trong quá trình xây dựng điều này là đương nhiên xảy ra và chỉ có thể có được hạ tầng, môi trường tốt sau nhiều năm nữa theo đúng quy hoạch và kế hoạch.

Nhưng phát triển bền vững không chấp nhận những cách giải thích như vậy, tính ổn định, bền vững của môi trường phải luôn được duy trì, song hành cùng với phát triển đô thị. Chúng ta cần một môi trường sống tốt bây giờ chứ không muốn sống trong một môi trường ô nhiễm để đợi đến tương lai.

Phát triển theo hướng Hạ tầng xanh là một xu hướng đúng đắn, cần tích cực triển khai

Đây là hướng phát triển hạ tầng đã được minh chứng thành công ở một số nước phát triển như Đức, Pháp. Theo đó ngoài nguyên tắc phát triển đồng bộ của hạ tầng thì nguyên tắc giải pháp tích hợp với các yếu tố môi trường, năng lượng cũng được đặt ra trong định hướng phát triển.

Xuất phát từ quan điểm nhìn nhận sự phát triển hạ tầng đô thị là quá trình sử dụng tài nguyên và cũng tạo ra tài nguyên là đất đai, là nguồn nước ngầm, nước sông hồ, là năng lượng hóa thạch cho các nhà máy nhiệt điện, năng lượng từ các dòng sông của các nhà máy thủy điện. Gần đây rác đô thị cũng được coi là một nguồn tài nguyên để tái sử dụng.
Từ việc hiểu đúng đắn xây dựng hạ tầng đô thị là một quá trình sử dụng tài nguyên, mà tài nguyên không phải là vô tận, sẽ có những quan điểm thiết kế mới.

Quy hoạch phải gắn liền với phương thức sử dụng nguồn lực phát triển hạ tầng hiệu quả

Hạ tầng là cơ sở để phát triển đô thị nhưng xây dựng hạ tầng đồng thời cũng sử dụng nguồn tài chính lớn của đô thị để phát triển. Vì vậy phát triển hạ tầng sao cho có hiệu quả, sử dụng ít nhất tài nguyên và nguồn lực tài chính.

Đặc tính của hạ tầng là chỉ phát huy hiệu quả khi nó được hoàn chỉnh, đồng bộ. Vì vậy các giải pháp phát triển hạ tầng sao cho chi phí đầu tư thấp nhất (không chỉ dựa trên chí phí xây dựng) là mà tạo được hiệu quả cao nhất trong quá trình phát triển mới là điều cần suy nghĩ để có các giải pháp thực hiện trong giai đoạn tới.

Giải pháp đã được thực hiện thành công tại các quốc gia lân cận

Một số giải pháp đã được thực hiện ở một số địa phương thành công như Đà Nẵng, Nhật Bản, Malaysia: Hạ tầng khung đi trước một bước (có thể từ 2-5 năm), giảm chi phí đầu tư do phải đền bù giải phóng mặt bằng. Phát triển hạ tầng đi đôi với phát triển quỹ đất sạch hai bên đường cho các dự án đô thị có hiệu quả. 
Chính sách thu gom đất tái phân lô, hình thành hạ tầng đi kèm với điều chỉnh đất, giảm tối đa các miếng đất nhỏ, méo. Chính sách thuế thu từ sự gia tăng các giá trị đất do hạ tầng mang lại, đảm bảo sự công bằng xã hội và mang lại một nguồn lực đáng kể cho đô thị. Huy động được các nguồn vốn xã hội, người dân từ quan niệm là người sử dụng chuyển sang là người đồng sản xuất với Nhà nước.

Kết luận

Phương thức phát triển hạ tầng hợp lý có vai trò quyết định tới sự phát triển bền vững của đô thị chứ không chỉ nhìn nhận trên giải pháp thiết kế hay quy hoạch. Đây chính là khâu còn thiếu trong các chính sách quản lý phát triển đô thị, định hướng thiết kế, quy hoạch hiện nay.
Quy hoạch hạ tầng trong giai đoạn tới cần được thiết lập gắn kết với nguyên tắc quy hoạch cấu trúc đô thị trong mục tiêu phát triển đô thị bền vững. Xem xét lại sự phát triển thiếu kiểm soát, phi cấu trúc hiện nay, đảm bảo không phá vỡ những liên kết của hạ tầng với các chức năng chính của đô thị.
Hạ tầng phải có khả năng thích ứng, hoàn thiện với sự biến động của đô thị. Các giải pháp mềm, giải pháp thích ứng là một điều kiện trong quy hoạch hạ tầng thay vì chỉ đáp ứng các chỉ tiêu kỹ thuật cứng.
Xu hướng phát triển Hạ tầng xanh tích hợp giải quyết các mục tiêu của hạ tầng với các vấn đề môi trường, năng lượng cần được xây dựng như một Chiến lược phát triển hạ tầng trọng tâm trong giai đoạn tới.
Hệ thống các chính sách để hỗ trợ các phương thức phát triển hạ tầng hiệu quả này cần được thiết lập để đảm bảo cho việc triển khai vào thực tiễn mạnh mẽ hơn nữa trong giai đoạn tới.

Nguồn: PGS.TS. Phạm Hùng Cường; Trường đại học Xây dựng

Tải Allplan 2020 Ngay!

Allplan 2020 là giải pháp BIM mà các đội ngũ kiến trúc và kỹ thuật dễ tiếp cận hơn. Tốc độ làm việc tăng lên đáng kể nhờ giao diện người dùn dể sử dụng. Tất cả những người tham gia dự án được kết nối với nhau thông qua quy trình kỹ thuật số BIMPLUS.

allplan asia
Hạ tầng giao thông kết nối không gian đô thị tp Hạ Long, Quảng Ninh

Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị để phát triển bền vững

Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị để phát triển bền vững (P1)

Từ thực tiễn phát triển hạ tầng trong nước và thế giới trong thời gian qua, có nhiều bài học từ sự thành công cũng như thất bại có thể cho chúng ta đúc rút ra một số kinh nghiệm và từ đó đặt ra nguyên tắc cho sự phát triển hạ tầng đô thị Việt Nam trong giai đoạn tới.

German Software Intelligence

Khái niệm phát triển bền vững là một khái niệm rộng nhưng luôn bao hàm tính ổn định trong thế động, hiệu quả cho cả hiện tại và tương lai. Trong phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, nông thôn, ý nghĩa này lại càng thiết thực bởi hạ tầng được ví như một hệ thống mạch máu nuôi sống cơ thể đô thị. Sự hiệu quả không một phút nào ngừng, sự dẻo dai, bền bỉ trong hoạt động của mạch máu là điều sống còn với cơ thể con người cũng ý nghĩa giống như của hạ tầng đối với đô thị vậy.

Thường một dự án hiện tại có các mô hình phổ biến:

Lịch sử phát triển đô thị hàng trăm năm qua đã cho thấy không dễ dàng gì để áp dụng những bài học chuẩn mực về phát triển hạ tầng đô thị từ quốc gia này cho quốc gia khác. Bên cạnh những tính toán có vẻ rất dễ lượng hóa của lĩnh vực rất kỹ thuật này là vô vàn các yếu tố tác động, khó lượng hóa khác. Tình trạng tắc đường ở các đô thị lớn của các quốc gia phát triển như Tokyo (Nhật Bản), Moscow (Nga), Paris (Pháp) hay của đô thị các nước đang phát triển như New Delhi(Ấn Độ), Băngkok (Thái Lan)… hiện nay vẫn là những thách thức chung của thế giới trên con đường tìm kiếm một giải pháp phát triển bền vững cho đô thị.

Việt Nam là đất nước đang có tốc độ đô thị hóa tăng nhanh và vấn đề phát triển hạ tầng đô thị luôn đòi hỏi cấp thiết và cũng là vấn đề chứa đựng nhiều bức xúc chưa được giải quyết. Trong khi các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh đang đối mặt với các vấn đề về giao thông ùn tắc, thoát nước kém, môi trường đô thị chưa đảm bảo…các đô thị nhỏ lại có những vấn đề về thu hút nguồn lực để phát triển, mâu thuẫn giữa đầu tư hạ tầng và tính hiệu quả, nhiều dự án treo, khai thác kém.

Từ thực tiễn phát triển hạ tầng trong nước và thế giới trong thời gian qua, có nhiều bài học từ sự thành công cũng như thất bại có thể cho chúng ta đúc rút ra một số kinh nghiệm và từ đó đặt ra nguyên tắc cho sự phát triển hạ tầng đô thị Việt Nam trong giai đoạn tới. Có thể nhìn nhận trên các khía cạnh sau:

Sự phát triển bền vững của hạ tầng phụ thuộc vào sự hợp lý của cấu trúc quy hoạch của đô thị

Tại các nước phát triển giai đoạn 1960-1970, với ảnh hưởng của lý luận cấu trúc tầng bậc, một số đô thị có sự khu biệt hóa dẫn đến thiếu sôi động nhưng bù lại là một hệ thống giao thông phân cấp rất trật tự. Trong khi các đô thị lớn ở Việt Nam lại ở một thái cực khác có cấu trúc đô thị phi tầng bậc một cách quá mức đến không thể kiểm soát. Có thể thấy rõ thành phố Hà Nội hiện nay đang thực tế ở dạng cấu trúc “Đô thị lớn phát triển đậm đặc hình tia một trung tâm”, khác xa so với lý luận bàn tay xòe với các nêm xanh theo quy hoạch, có các trung tâm cấp đô thị, cấp quận rõ ràng ban đầu. Dự báo đường vành đai 2, 3 trong vài năm tới sẽ vẫn là con đường ác mộng về giao thông của Hà Nội.
Có thể với các đô thị nhỏ và trung bình, vấn đề này không phải là quá quan trọng do bán kính hoạt động của đô thị còn ngắn, nhưng không phải đã không có những cảnh báo về những bất lợi của cấu trúc như thành phố Hạ Long đang hình thành với chiều dài gần 35km (đô thị loại I, hiện khoảng 300.000 dân), bài toán phương tiện giao thông cộng cộng đang đặt ra bức thiết với khoảng cách hoạt động này.

Sự phát triển bền vững của hạ tầng phụ thuộc vào sự hợp lý của cấu trúc quy hoạch của đô thị

Những cách phát triển bố trí các công trình công cộng áp sát các đường vành đai theo kiểu suy nghĩ truyền thống đường ở đâu thì nhà và cửa hàng ở đó đã là lạc hậu. Đường giao thông ngày càng cần làm rõ hơn chức năng đường và phố, các tuyến đường vành đai cần được ưu tiên chức năng liên kết toàn đô thị hơn là biến nó thành các phố với dày đặc các công trình công cộng hai bên, gây ra tình trạng ách tắc giao thông.

Quy hoạch hạ tầng không thể tốt nếu cấu trúc đô thị chưa thực sự rõ ràng, lan tỏa đa chiều và biến động không ngừng

Nội dung quy hoạch cấu trúc đô thị trong đồ án trong thời gian qua có phần bị coi nhẹ. Sản phẩm của đồ án Quy hoạch chung là các bản quy hoạch sử dụng đất, định hướng kiến trúc cảnh quan, quy hoạch cấu trúc chỉ là phương án trong quá trình nghiên cứu. Thiếu tính cơ sở pháp lý để đối chiếu một điều chỉnh quy hoạch cấp dưới trong quá trình thực hiện hay quy hoạch. Hàng trăm các điều chỉnh nhỏ tạo nên điều chỉnh lớn nhưng không được điều chỉnh tương thích giữa quy hoạch sử dụng với hạ tầng khung chính là nguyên nhân của sự phát triển gây bất lợi cho hạ tầng đô thị.
Vì vậy công tác quy hoạch phải được nhấn mạnh hơn nữa đến quy hoạch cấu trúc đô thị, thống nhất khung hạ tầng với khung phát triển của đô thị, quá trình thực hiện phải tuân thủ các nguyên tắc đảm bảo phát triển khung hạ tầng theo cấu trúc đô thị, từ đó mới có thể hy vọng một đô thị được phát triển tốt và hạ tầng có cơ sở hoàn thành tốt vai trò của mình.

Bài học từ thực tiễn là phát triển hạ tầng phải tính đến hiệu quả cuối cùng, không chỉ đánh giá trên quy mô hay khả năng chuyên chở, phục vụ của hệ thống

Không thể nói chắc rằng một đô thị có hệ thống tàu điện ngầm là một đô thị có hạ tầng tốt, hay một đô thị có hệ thống thu gom rác quy mô lớn là một đô thị có môi trường sạch sẽ. Ví dụ trường hợp của Tokyo, mặc dù được đánh giá là có hệ thống tàu điện ngầm hiện đại bậc nhất thế giới, vận hành chính xác từng phút thì nhìn vào những cảnh chen chúc trên tàu, hối hả chuyển tàu của hàng triệu người như những đàn kiến khổng lồ giữa các chuyến tàu, sự mệt mỏi trên những khuôn mặt của những người trên tàu biết rằng mình phải dành không ít hơn một giờ đồng hồ để đến được nhà thì cũng chưa thể nói đó là hệ thống hạ tầng mẫu mực nếu so với một đô thị khác không có tàu điện ngầm mà người dân chỉ mất 30 phút để từ nhà đến nơi làm việc.
Hạ tầng đô thị đang bị chạy theo những nhu cầu đòi hỏi dường như vô tận, những con đường cứ mở rộng dần, từ 2, 4, đến 8 và thậm chí nay đến cả 50 làn xe như ở Trung Quốc. Tuy nhiên, đó không phải là mục tiêu của phát triển hạ tầng mà phải nhìn nhận trên hiệu quả lưu thông, hiệu quả vận hành, đáp ứng. Chi phí thấp mà hiệu quả, khoảng cách di chuyển ngắn không những đóng góp cho quan hệ xã hội của đô thị tăng lên mà còn tạo điều kiện cho môi trường đô thị được trong sạch, giảm lượng giao thông.
Sự phát triển đậm đặc đô thị tuy rút ngắn khoảng cách đi lại nhưng lại tạo sức ép lên việc phát triển hạ tầng ngầm. Tuy nhiên việc xây dựng hạ tầng ngầm là phức tạp và tốn kém hơn nhiều so với hạ tầng nổi. Đây cũng sẽ là vấn đề cần được cân nhắc trên tất cả các khía cạnh của sự phát triển.

Nguồn: tapchikientruc.com.vn

Tải Allplan 2020 Ngay!

Allplan 2020 là giải pháp BIM mà các đội ngũ kiến trúc và kỹ thuật dễ tiếp cận hơn. Tốc độ làm việc tăng lên đáng kể nhờ giao diện người dùn dể sử dụng. Tất cả những người tham gia dự án được kết nối với nhau thông qua quy trình kỹ thuật số BIMPLUS.

allplan asia
Đầu tư cơ sở hạ tầng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Quảng Ninh

Đầu tư cơ sở hạ tầng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội Quảng Ninh

Đầu tư cơ sở hạ tầng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại Quảng Ninh

Những năm qua, bằng những bước đi đúng đắn và có tính chiến lược, như đầu tư vào cơ sở hạ tầng, Quảng Ninh đã và đang phát huy lợi thế để bứt phá đi lên. Quảng Ninh bước đầu đã đạt được những kết quả khá vững chắc và tương đối toàn diện về nhiều mặt, góp phần giúp địa phương phát huy các lợi thế về sản xuất nông nghiệp gắn với phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch.

German Software Intelligence

Ưu tiên đầu tư kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ

Xác định mạng lưới giao thông chính là huyết mạch của nền kinh tế – xã hội, do đó việc đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông được ưu tiên hàng đầu. Trong năm qua, tỉnh đã triển khai nhiều dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư đạt gần 100.000 tỷ đồng. 

Trong đó, đối với hạ tầng giao thông được đầu tư khá đồng bộ, các dự án lớn đã và đang được triển khai tích cực như: Đường cao tốc Hạ Long – Hải Phòng có tổng mức hơn 13.000 tỷ đồng; Đường cao tốc Hạ Long – Vân Đồn và cải tạo nâng cấp Quốc lộ 18 (đoạn Hạ Long – Mông Dương) gần 14.000 tỷ đồng; Cảng tàu du lịch Quốc tế Tuần Châu 10.000 tỷ đồng; Cảng hàng không Quảng Ninh 6.759 tỷ đồng… 

Những công trình này sẽ cơ bản đáp ứng được yêu cầu kết nối, lưu thông hàng hóa Vùng Đồng bằng Bắc Bộ với cửa khẩu, thúc đẩy đầu tư thành chuỗi liên kết bền vững, rút ngắn thời gian và lộ trình đến Quảng Ninh từ khắp nơi trên thế giới.

Diện mạo đô thị của Quảng Ninh đã có bước phát triển đáng kể

Với những cách làm sáng tạo và vận dụng linh hoạt các cơ chế chính sách, không khó để nhận thấy, những năm qua hệ thống kết cấu hạ tầng, diện mạo đô thị của Quảng Ninh đã có bước phát triển đáng kể. 

Ngoài những dự án giao thông lớn đang được triển khai trên địa bàn thì giao thông nội thị cũng được tỉnh tập trung đầu tư, cải tạo; hàng loạt khu đô thị mới được triển khai xây dựng. Các công trình hạ tầng đô thị được đầu tư đã góp phần mở rộng không gian đô thị, phát triển KT-XH, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị, phục vụ mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ – công nghiệp.

cơ hội lớn về hạ tầng du lịch và đô thị

Bên cạnh hạ tầng giao thông, Quảng Ninh cũng đang đón nhận nhiều cơ hội lớn về hạ tầng du lịch và đô thị. Hàng loạt các khu nghỉ dưỡng, khách sạn mang đẳng cấp quốc tế đang hình thành. Điển hình như Công viên Đại Dương 6.000 tỷ đồng; Khách sạn nghỉ dưỡng biển cao cấp Vinpearl Hạ Long Bay Resort 1.200 tỷ đồng… Đây là những sản phẩm ấn tượng để du khách lưu lại Quảng Ninh lâu hơn với những trải nghiệm độc đáo hơn.

Hạ tầng mạng lưới điện chú trọng nâng cấp phục vụ sản xuất kinh doanh

Hạ tầng mạng lưới điện cũng được tỉnh chú trọng nâng cấp phục vụ sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân; hạ tầng thông tin truyền thông phát triển nhanh, chất lượng dịch vụ được nâng lên.

Một số dự án trọng điểm thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục cũng được đầu tư xây dựng với các trang thiết bị hiện đại, đạt trình độ cao, áp dụng tin học, điện tử trong khám chữa bệnh và giảng dạy nhằm đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh và nâng cao trình độ học vấn của nhân dân.

Huy động tổng hợp nguồn lực, đầu tư tập trung, có trọng điểm

Trong việc huy động nguồn lực ngoài Nhà nước để triển khai các công trình trọng điểm, thời gian qua, trên địa bàn Quảng Ninh đã có nhiều nét mới. 
Đó là tăng cường công tác xúc tiến đầu tư cơ sở hạ tầng, đổi mới trong phương thức đầu tư với hình thức đầu tư hợp tác công – tư (PPP); chủ động vào cuộc tháo gỡ khó khăn và đồng hành cùng doanh nghiệp, góp phần củng cố niềm tin cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư trong và ngoài nước. 

Tải Allplan 2020 Ngay!

Allplan 2020 là giải pháp BIM mà các đội ngũ kiến trúc và kỹ thuật dễ tiếp cận hơn. Tốc độ làm việc tăng lên đáng kể nhờ giao diện người dùn dể sử dụng. Tất cả những người tham gia dự án được kết nối với nhau thông qua quy trình kỹ thuật số BIMPLUS.

allplan asia
Cầu Thuận Phước

Phát triển cơ sở hạ tầng đóng vai trò then chốt đối với tăng trưởng kinh tế

Phát triển cơ sở hạ tầng đóng vai trò then chốt
đối với tăng trưởng kinh tế

Cơ sở hạ tầng đóng một vài trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế – xã hội tại Việt Nam, tạo động lực cho sự phát triển.

German Software Intelligence

Tầm quan trọng của việc đầu tư cơ sở hạ tầng đối với phát triển kinh tế

Hệ thống kết cấu hạ tầng phát triển đồng bộ, hiện đại sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất, hiệu quả của nền kinh tế và góp phần giải quyết các vấn đề xã hội. Ngược lại, một hệ thống cơ sở hạ tầng kém phát triển là một trở lực lớn đối với sự phát triển. Ở nhiều nước đang phát triển hiện nay, kết cấu hạ tầng thiếu và yếu đã gây ứ đọng trong luân chuyển các nguồn lực, khó hấp thụ, vốn đầu tư, gây ra những “nút cổ chai kết cấu hạ tầng” ảnh hướng trực tiếp đến tăng trưởng kinh tế.

Thực tế trên thế giới hiện nay, những quốc gia phát triển cũng là những nước có hệ thống cơ sở hạ tầng phát triển đồng bộ và hiện đại. Trong khi đó, hầu hết các quốc gia đang phát triển có hệ thống cơ sở hạ tầng kém phát triển. Chính vì vậy, việc đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng đang là ưu tiên của nhiều quốc gia đang phát phát triển, trong đó có Việt Nam. Ở Việt Nam với quan điểm “Cơ sở hạ tầng đi trước một bước”, trong những năm qua Chính phủ đã dành một mức đầu tư cao cho phát triển cơ sở hạ tầng. Khoảng 9 – 10% GDP hàng năm đã được đầu tư vào ngành giao thông, năng lượng, viễn thông, nước và vệ sinh…

Cơ sở hạ tầng đi trước một bước ở Việt Nam

Trong những năm gần đây, tình hình phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam thời gian qua tương đối ổn định và có nhiều dấu hiệu khởi sắc. Nợ công có xu hướng giảm. Cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông đã được quan tâm đầu tư, tới nay đã một phần đáp ứng nhu cầu phát triển hiện tại về kinh tế – xã hội.

Hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông ở Việt Nam đa số có quy mô nhỏ bé, chưa đồng bộ và chưa tạo được sự kết nối liên hoàn, khả năng đáp ứng nhu cầu giao thông và an toàn giao thông còn hạn chế. So với một số nước tiên tiến trong khu vực, hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông của Việt Nam chỉ ở mức trung bình. Hệ thống đường sắt chủ yếu khổ 1 m được xây dựng kể từ thời Pháp thuộc, tới nay đã hơn 100 năm rất lạc hậu và có thị phần vận tải rất thấp (không quá 2%). Về hàng không, toàn quốc có 21 sân bay đang được khai thác, trong đó có 8 sân bay quốc tế, tuy nhiên phần lớn các sân bay có quy mô còn hạn chế, chưa sân bay nào đạt tiêu chuẩn đầu mối khu vực.

Chính phủ Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh phát triển cơ sở hạ tầng chất lượng cao

Để tiếp tục phát triển kinh tế – xã hội trong tương lai, Chính phủ Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh phát triển cơ sở hạ tầng chất lượng cao (đặc biệt là hạ tầng giao thông) và xác định đây là một trong ba khâu đột phá chiến lược gồm: 

(i) Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trọng tâm là tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng và cải cách hành chính; 

(ii) Phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, tập trung vào việc đổi mới căn bản nền giáo dục quốc dân, gắn kết chặt chẽ phát triển nguồn nhân lực với phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ; và, 

(iii) Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, với một số công trình hiện đại, tập trung vào hệ thống giao thông và hạ tầng đô thị lớn.

Tiếp tục hoàn thiện xây dựng hệ thống đường bộ cao tốc

Theo kế hoạch, Việt Nam tiếp tục hoàn thiện xây dựng hệ thống đường bộ cao tốc, theo đó năm 2020, sẽ hoàn thành thi công 654 km/ khoảng 1.300 Km đương cao tốc Bắc – Nam theo hình thức PPP (nhà nước tham gia đóng góp khoảng 40% tổng mức đầu tư), Nghiên cứu phương án xây dựng mới tuyến đường sắt tốc độ cao, đường đôi khổ 1435 mm trên trục Bắc – Nam (QĐ 214/QĐ-TTg); hệ thống đường bộ, đường sắt Việt Nam đồng bộ về tiêu chuẩn kỹ thuật, kết nối thuận lợi với hệ thống đường bộ ASEAN, Tiểu vùng Mê Kông mở rộng và đường sắt xuyên Á; hệ thống cảng biển đáp ứng tốt nhu cầu thông quan về hàng hóa xuất nhập khẩu và nội địa; nghiên cứu đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành có vai trò và quy mô ngang tầm với các cảng hàng không quốc tế lớn trong khu vực; phát triển giao thông đô thị hướng tới văn minh, hiện đại; tiếp tục đầu tư các tuyến đầu mối đô thị lớn như các tuyến vành đai 2, vành đai 3 Hà Nội và vành đai 2, vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các tuyến đường sắt đô thị ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Giải pháp chính được đưa ra

Những nhóm giải pháp chính được đưa ra là nâng cao hiệu quả vốn đầu tư, phát huy tính đồng bộ kết nối của hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông; đầu tư có trọng tâm, trọng điểm; tạo bước chuyển biến rõ rệt trong việc phân bổ nguồn vốn đầu tư giữa các lĩnh vực giao thông; tập trung vốn cho các công trình có tính lan tỏa, tạo sự kết nối giữa các phương thức vận tải, giữa các công trình trong cùng hệ thống, tại các vùng kinh tế trọng điểm, các cửa ngõ quốc tế.

Tổng nhu cầu vốn đầu tư phát triển KCHT giao thông Việt Nam giai đoạn 2018-2023 toàn ngành ước tính khoảng 1.015.000 tỷ đồng (khoảng 48 tỷ USD, là nhu cầu vốn đầu tư cho các công trình giao thông do Bộ GTVT, các Tổng công ty nhà nước quản lý và các công trình chủ yếu tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh). Trong đó, đường bộ có nhu cầu khoảng 651 nghìn tỷ đồng, đường sắt khoảng 119 nghìn tỷ đồng, hàng không khoảng 101 nghìn tỷ đồng, hàng hải 68 nghìn tỷ đồng và đường thủy nội địa hơn 33 nghìn tỷ đồng. Khoảng hơn 300 nghìn tỷ (14 tỷ USD) được xác định sẽ huy động từ nguồn ngoài ngân sách trong nước và nước ngoài, đặc biệt là vốn nước ngoài.

Nguồn: Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, ngkt.mofa.gov.vn

Tải Allplan 2020 Ngay!

Allplan 2020 là giải pháp BIM mà các đội ngũ kiến trúc và kỹ thuật dễ tiếp cận hơn. Tốc độ làm việc tăng lên đáng kể nhờ giao diện người dùn dể sử dụng. Tất cả những người tham gia dự án được kết nối với nhau thông qua quy trình kỹ thuật số BIMPLUS.

allplan asia
hcmc

Ngành Xây Dựng Đã Sẵn Sàng Để Thay Đổi. Nhưng…Thay Đổi Thế Nào? (Phần 1)

Ngành Xây Dựng việt nam Đã Sẵn Sàng Để Thay Đổi.
Nhưng…Thay Đổi Thế Nào? (Phần 1)

Công nghệ trong ngành xây dựng ngày càng trở nên phổ biến hơn trong những năm qua. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải thừa nhận rằng mọi thứ vẫn chuyển động rất chậm, so với các lĩnh vực khác. Chẳng hạn như giao thông vận tải, tài chính hay truyền thông.
Hơn 30 năm nhìn lại, ngành công nghiệp xây dựng Việt Nam đã có những phát triển thần kỳ ...

German Software Intelligence

Ngành xây dựng Việt Nam có tiềm năng, giá trị để trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của Quốc gia. Góp phần giúp Việt Nam vượt qua bẫy thu nhập trung bình. Trước khi giai đoạn dân số vàng qua đi (dự báo vào khoảng năm 2030). Việt Nam chỉ có 10 năm cho sự bứt phá này.

Đây là phát biểu của ông Lê Viết Hải, Phó chủ tịch Hiệp hội Nhà thầu Xây dựng Việt Nam. Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc của Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình. Nhân dịp Gala kỷ niệm 15 năm ngày Doanh nhân Việt Nam.      

Ngành xây dựng Việt Nam đã bùng nổ khi đất nước bước sang thời kỳ "Đổi Mới"

Bù đắp cho sự thiếu hụt trầm trọng các công trình kiến trúc và cơ sở hạ tầng trong thời gian quá dài. Lên đến 40 năm. Hàng ngàn dự án hiện đại được xây mới với tốc độ chóng mặt. Bởi rất nhiều nhà thầu quốc tế mà đối tác là những nhà thầu nội.

Theo chuyên gia tư vấn của McKinsey & Company: ngành xây dựng là một trong những lĩnh vực được số hóa ít nhất.

Thực tế đáng lo ngại này cho thấy rằng ngành xây dựng cần phải tận dụng nhiều hơn các cơ hội từ công nghệ mới. Nếu không, ngành xây dựng sẽ có nguy cơ tụt lại phía sau. Trong cuộc đua cho sự đổi mới.

Nói một cách đơn giản, ngành xây dựng cần phải có bước ngoặt lớn trong cách suy nghĩ và cách tiếp cận. Điều này có thể sẽ thay đổi cách chúng ta đào tạo, làm việc và xây dựng công trình. Chỉ khi đó, xây dựng mới có những điều kiện để thu hút một lực lượng lao động trẻ. Và hơn nữa là phải am hiểu công nghệ cao.

Tin tốt là ngành xây dựng đã sẵn sàng cho bước quan trọng này. Tuy nhiên, tại thời điểm này, thách thức lớn nhất nằm ở việc xác định các cơ hội trên thị trường và thực hiện chúng.

Richard Branson: “Ngành xây dựng đang tụt lại phía sau trong cuộc đua đổi mới”

Ông trùm kinh doanh và người sáng lập Virgin StartUp – Richard Branson, đã bày tỏ quan điểm của ông. Ngành xây dựng hiện đang rơi vào khủng hoảng trong cuộc đua đổi mới.

Để thay đổi điều này, gần đây ông đã ra mắt, phối hợp với công ty xây dựng Anh Colmore Tang, một sáng kiến contech được gọi là ConstrucTech.

Virgin StartUp và Colmore Tang đã mời những người khởi nghiệp đầy tham vọng. Tham gia chương trình kéo dài sáu tuần. Để họ tiếp xúc với các chuyên gia và cố vấn xây dựng. Nhà thầu có trụ sở tại Birmingham, Colmore Tang đã bỏ ra 10 triệu bảng để khởi động chương trình ConstrucTech. Với sự giúp đỡ của Virgin StartUp, một nhánh phi lợi nhuận của đế chế Richard Branson.

Chương trình đổi mới ngành xây dựng ConstrucTech này tập trung vào ba thách thức quan trọng:

 1. Con người: Tối ưu hóa hiệu suất của nhân viên bằng cách cung cấp cho họ nguồn lực và công cụ phù hợp.
 2. Tài liệu thông minh: Tăng năng suất và hạn chế tác động ngoại cảnh thông qua việc sử dụng các công cụ thông minh.
 3. Dữ liệu: Xây dựng có thể trở nên tốt hơn trong việc thu thập và phân tích dữ liệu của nó.

Andy Robinson, Giám đốc điều hành của Colmore Tang, đồng ý với Branson rằng ngành xây dựng nên nhanh hơn. Trong việc xác định và áp dụng các kỹ thuật sáng tạo mới. Vì chỉ điều đó mới có thể cho ngành công nghiệp để vượt qua sự phân mảnh dữ liệu. Thúc đẩy quá trình thích ứng văn hóa.

Cuộc đấu tranh thu hút lực lượng lao động trẻ trong xây dựng

Sức hấp dẫn của lực lượng lao động trẻ và có năng lực cao là một trong những vấn đề cốt lõi. Ngành xây dựng đang phải chiến đấu. Trong 20 năm tới, ngành xây dựng sẽ phải thu hồi hơn 600.000 công nhân. Các vị trí mới được tạo ra bởi các công nghệ kỹ thuật số.

Đưa những người trẻ tuổi và công nghệ linh hoạt để làm việc cho xây dựng. Điều đó có thể tạo ra một sự khác biệt lớn. Đây là nơi giáo dục được đóng một vai trò quyết định. Bằng cách cung cấp cho sinh viên các công cụ và công nghệ phù hợp. Nó có thể trở thành một diễn viên thay đổi mạnh mẽ cho ngành xây dựng.

Trường đại học công nghệ Dudley là một ví dụ tuyệt vời. Bằng việc phối hợp với các bên liên quan xây dựng, trường đã thành lập trung tâm Advance II. Nơi giới thiệu cho học sinh và những người học nghề đến các công nghệ tiên tiến nhất của ngành xây dựng. Thông qua việc sử dụng công nghệ thực tế ảo VR. Các cá nhân có thể được đào tạo với độ chính xác và độ an toàn tuyệt đối. Trong việc sử dụng máy móc hạng nặng và thiết bị xây dựng.

Nhờ chương trình này, những người tham gia có cơ hội phát triển các kỹ năng xây dựng, thiết kế xây dựng, kỹ thuật dân dụng và BIM.

Hơn nữa, công nghệ ảo có thể cho phép đào tạo rẻ hơn và nhanh hơn. Có thể thực hành các nhiệm vụ khác nhau. Ví dụ như vận hành cần cẩu trong một môi trường được mô phỏng, an toàn tuyệt đối. Nhờ đó có thể đẩy nhanh quá trình đào tạo. Tiết kiệm khoảng chi phí không nhỏ cho các tổ chức giáo dục.

Nhưng quan trọng hơn, việc áp dụng công nghệ tiên tiến vào thói quen giảng dạy có thể giúp ngành xây dựng xác định lại bản thân mình. Thu hút sự chú ý của những người trẻ đang tìm kiếm một nghề nghiệp có triển vọng đầy hứa hẹn.

Những kiến nghị hỗ trợ hiệu quả hơn cho phát triển ra thị trường quốc tế

Phát triển xây dựng ra thị trường nước ngoài còn là phương cách hữu hiệu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành xây dựng Việt Nam. Đảm bảo luôn có được cơ hội để tiếp thu và tích hợp kịp thời tinh hoa của thế giới.

Phát triển xây dựng ra thị trường nước ngoài còn giúp cung cấp việc làm ổn định hơn cho lực lượng lao động trong ngành xây dựng. Khi thị trường trong nước có biến động hoặc bão hoà.

Thứ nhất, đối với những dự án quy mô lớn (như dự án đường cao tốc và đường sắt Bắc – Nam, dự án tàu điện ngầm thủ đô Hà Nội và Tp.HCM, dự án sân bay quốc tế Long Thành…), đề xuất nên chia nhiều giai đoạn với các gói thầu không quá lớn. Điều kiện đấu thầu quốc tế nên có quy định nhà thầu nước ngoài phải liên danh với nhà thầu trong nước. Theo tỷ lệ tham gia của nhà thầu trong nước tối thiểu là 35%. Và hình thức liên danh là bình đẳng, cùng quản lý điều phối toàn dự án.

Thứ hai

Giao cho VCCI hoặc một cơ quan chuyên trách ở trong nước kết nối với các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài. Để thu thập thông tin về thị trường xây dựng ở những nước có tiềm năng. Qua đó, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng trong nước nhanh chóng tiếp cận các thị trường này.

Thứ ba

khuyến khích doanh nghiệp xây dựng đầu tư mạnh mẽ vào nghiên cứu và phát triển. Như cho doanh nghiệp xây dựng tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi như các ngành công nghệ cao khác. Bên cạnh đó, nên có chính sách hỗ trợ, hướng dẫn thủ tục đăng ký bằng sáng chế ở trong nước cũng như quốc tế. Rút ngắn qui trình cấp bằng sáng chế cho những phát minh kỹ thuật công nghệ mới trong xây dựng.

Nguồn: vneconomy.vn; masterbim.vn

Tải Allplan 2020 Ngay!

Allplan 2020 là giải pháp BIM mà các đội ngũ kiến trúc và kỹ thuật dễ tiếp cận hơn. Tốc độ làm việc tăng lên đáng kể nhờ giao diện người dùn dể sử dụng. Tất cả những người tham gia dự án được kết nối với nhau thông qua quy trình kỹ thuật số BIMPLUS.

allplan asia