webinar

Quản Lý Thông Tin Mô Hình Với Allplan Và Excel

Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu một năm làm việc mới đầy hiệu suất? Tham gia ngay webinar mới nhất từ Allplan Asia-Pacific.

Diễn giả Tín Ngô – Chuyên viên Kỹ thuật với kiến thức chuyên sâu về Allplan và Excel, sẽ dẫn dắt bạn qua các tính năng và thao tác vô cùng hữu ích:

◘ Xuất thông tin thuộc tính của mô hình sang file Excel
◘ Sửa đổi, tùy chỉnh dữ liệu trong Excel
◘ Nhập file Excel với thông tin đã chỉnh sửa vào Allplan

> Thời gian: 17/01/2024 | 15h00 – 15h45  GMT+7

> Diễn giả: Tín Ngô – Chuyên viên Kỹ thuật

> Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Đăng ký ngay hôm nay để nâng cao hiệu quả công việc.

Shopping Basket