ALLPLAN กับการทำงานเป็นกลุ่ม

การจัดระเบียบเวิร์กสเตชัน CAD อย่างง่ายในเครือข่ายท้องถิ่น

ภาพรวมของผู้จัดการกลุ่มงาน

Allplan Workgroup Manager จัดระเบียบเวิร์กสเตชัน CAD ในเครือข่ายท้องถิ่น (LAN) สร้างการเพิ่มประสิทธิภาพร่วมกันอย่างชัดเจนในสำนักงานวางแผนและออกแบบขนาดใหญ่และขนาดกลาง การทำงานบนเวิร์กสเตชันเครือข่ายแต่ละเครื่องนั้นง่ายพอๆ กับการทำงานบนเวิร์กสเตชันแบบสแตนด์อโลนทั่วไป ประโยชน์เฉพาะของ Workgroup Manager คือข้อมูลโครงการและผู้ใช้สามารถจัดการได้จากส่วนกลางด้วยตัวเลือกการเข้าถึง การเข้าถึงข้อมูลมีความโปร่งใสทั่วทั้งเครือข่าย

> การประมวลผลโครงการในทีม
> รองรับโครงสร้างสำนักงานที่ยืดหยุ่น
> รองรับมาตรฐานสำนักงานได้ดีเยี่ยม
> ข้อมูลที่สอดคล้องกันและระบบที่ปรับขนาดได้
> ความปลอดภัยสูงสุดผ่านการควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงที่ชัดเจน

ALLPLAN 2024 - ทดสอบทันที!

การดาวน์โหลดตัวอย่างเป็นเวอร์ชันเต็มของ Allplan 2024 สำหรับระยะเวลาทดลองใช้ 14 วัน

จดหมายข่าว

รับข้อมูลเกี่ยวกับ ALLPLAN ทางอีเมล

ทางเลือกแบบครบวงจรสำหรับวิศวกรและสถาปนิก


    Shopping Basket