Chúng tôi thu thập các thông tin nào về bạn?
Chúng tôi có thể thu thập nhiều loại thông tin cá nhân khác nhau liên quan đến Dịch vụ Doanh nghiệp.

Ví dụ:

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân mà bạn cung cấp, chẳng hạn như tên, địa chỉ, địa chỉ e-mail và chi tiết liên lạc, chức danh và vị trí công việc, công ty, quốc gia, ngôn ngữ, chi tiết đăng ký và bất kỳ thông tin liên lạc nào bạn gửi hoặc chuyển cho chúng tôi;
Chúng tôi có thể thu thập dữ liệu về việc bạn sử dụng Dịch vụ Doanh nghiệp, bao gồm thời gian và thời lượng, các trang đã truy cập, các thành phần được nhấp và bộ công cụ phát triển phần mềm đã tải xuống, giao diện lập trình ứng dụng và tài nguyên kỹ thuật mà bạn sử dụng; thông tin được lưu trữ trong cookie mà chúng tôi đã đặt trên thiết bị của bạn; và thông tin về cài đặt thiết bị của bạn;
Chúng tôi có thể thu thập thông tin về các sản phẩm và dịch vụ mà bạn hoặc chủ nhân của bạn đã sử dụng, mua hoặc nhận và dữ liệu thanh toán và các thông tin khác được cung cấp liên quan đến giao dịch;
Chúng tôi có thể thu thập thông tin về công ty của bạn như tên công ty, địa chỉ công ty, số điện thoại công ty và các khái niệm, mô tả hoặc danh mục sản phẩm hoặc dịch vụ mà công ty của bạn đã và đang phát triển;
Chúng tôi cũng có thể nhận thông tin cá nhân về bạn từ chủ lao động hoặc nhà cung cấp dịch vụ của bạn hoặc từ các nguồn công khai và thương mại (được pháp luật cho phép), mà chúng tôi có thể kết hợp với thông tin khác mà chúng tôi nhận được từ hoặc về bạn.

Làm thế nào để chúng tôi sử dụng thông tin của bạn?
Chúng tôi có thể sử dụng thông tin chúng tôi thu thập cho các mục đích sau:

để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ mà bạn (hoặc chủ nhân của bạn) yêu cầu và đăng ký hoặc xác thực bạn hoặc thiết bị của bạn;
để trả lời các câu hỏi hoặc yêu cầu thông tin của bạn;
để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tốt hơn và tùy chỉnh hơn có tính đến lịch sử mua hàng và hồ sơ dịch vụ của công ty bạn và các thông tin liên quan khác;
tùy thuộc vào sự đồng ý của bạn nếu luật hiện hành yêu cầu, để thông báo cho bạn về các sản phẩm và dịch vụ mới;
để đánh giá và phân tích thị trường, khách hàng, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi (bao gồm cả việc hỏi ý kiến của bạn về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi và thực hiện khảo sát khách hàng);
để hiểu cách các công ty sử dụng Dịch vụ Kinh doanh để chúng tôi có thể cải thiện chúng và phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới;
cung cấp dịch vụ bảo trì và duy trì mức độ bảo mật đủ trên Dịch vụ kinh doanh;
để bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của GSI hoặc bất kỳ chi nhánh, đối tác kinh doanh, nhân viên hoặc khách hàng tương ứng của chúng tôi, ví dụ, trong các thủ tục pháp lý, điều tra nội bộ và điều tra của cơ quan có thẩm quyền;
mặt khác với sự đồng ý của bạn hoặc như được mô tả tại thời điểm thông tin của bạn được thu thập.

Thông qua Dịch vụ Doanh nghiệp, chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân về các hoạt động trực tuyến của bạn trên các trang web và thiết bị được kết nối theo thời gian và trên các trang web, thiết bị, ứng dụng của bên thứ ba cũng như các tính năng và dịch vụ trực tuyến khác. Chúng tôi có thể sử dụng các dịch vụ phân tích của bên thứ ba trên Dịch vụ Doanh nghiệp, chẳng hạn như các dịch vụ của Google Analytics. Các nhà cung cấp dịch vụ quản lý các dịch vụ phân tích này giúp chúng tôi phân tích việc bạn sử dụng Dịch vụ Kinh doanh và cải thiện Dịch vụ Kinh doanh. Thông tin chúng tôi thu được có thể được tiết lộ hoặc thu thập trực tiếp bởi các nhà cung cấp này và các bên thứ ba có liên quan khác, những người sử dụng thông tin đó, chẳng hạn như để đánh giá việc sử dụng Dịch vụ Kinh doanh, giúp quản lý Dịch vụ Kinh doanh và chẩn đoán các vấn đề kỹ thuật. Để tìm hiểu thêm về Google Analytics, vui lòng truy cập http://www.google.com.vn/analytics/learn/privacy.html và https://www.google.com.vn/policies/privacy/partners/.

Chúng tôi sẽ tiết lộ thông tin của bạn cho ai?

Chúng tôi không tiết lộ thông tin của bạn cho các bên thứ ba vì mục đích tiếp thị hoặc kinh doanh độc lập của họ mà không có sự đồng ý của bạn. Nhưng chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các tổ chức sau:

 

Bên thứ ba khi cần thiết để cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ được yêu cầu. Ví dụ: chúng tôi có thể tiết lộ dữ liệu thanh toán của bạn cho các tổ chức tài chính khi thích hợp để xử lý các giao dịch mà bạn đã yêu cầu;
Các công ty cung cấp dịch vụ cho hoặc thay mặt cho chúng tôi, chẳng hạn như các công ty giúp chúng tôi thực hiện quy trình thanh toán;
Các bên khác: (i) tuân thủ luật pháp hoặc đáp ứng quy trình pháp lý bắt buộc (chẳng hạn như lệnh khám xét hoặc lệnh khác của tòa án); (ii) để xác minh hoặc thực thi việc tuân thủ các chính sách điều chỉnh Dịch vụ Kinh doanh của chúng tôi; (iii) để bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của GSI, hoặc bất kỳ chi nhánh, đối tác kinh doanh hoặc khách hàng tương ứng của chúng tôi; (iv) như một phần của việc sáp nhập hoặc chuyển nhượng, hoặc trong trường hợp phá sản;
Với các bên thứ ba khác khi bạn đồng ý hoặc yêu cầu chia sẻ như vậy.

Những đệ trình mà bạn thực hiện đối với các khu vực công cộng của trang web, ứng dụng di động hoặc dịch vụ trực tuyến khác, chẳng hạn như bảng thông báo, những người dùng khác của Dịch vụ Doanh nghiệp có thể xem được. Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về cách những người dùng Dịch vụ Doanh nghiệp khác có thể sử dụng thông tin này. Ví dụ: thông tin cá nhân mà bạn gửi ở các khu vực công cộng có thể bị người khác thu thập và sử dụng để gửi cho bạn các tin nhắn không mong muốn hoặc cho các mục đích khác.

Chúng tôi sẽ phải làm gì để bảo mật thông tin của bạn?

Chúng tôi đã áp dụng các biện pháp vật lý và kỹ thuật hợp lý để bảo vệ thông tin chúng tôi thu thập liên quan đến Dịch vụ Kinh doanh. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng mặc dù chúng tôi thực hiện các bước hợp lý để bảo vệ thông tin của bạn, nhưng không có trang web, đường truyền Internet, hệ thống máy tính hoặc kết nối không dây nào là hoàn toàn an toàn.

Bạn có thể truy cập thông tin của bạn?

Theo luật của một số khu vực pháp lý, bạn có thể có quyền yêu cầu chi tiết về thông tin chúng tôi thu thập về bạn và sửa những điểm không chính xác trong thông tin đó. Chúng tôi có thể từ chối xử lý các yêu cầu lặp đi lặp lại một cách bất hợp lý, yêu cầu nỗ lực kỹ thuật không tương xứng, gây nguy hiểm cho quyền riêng tư của người khác, cực kỳ không thực tế hoặc đối với những quyền truy cập mà luật pháp địa phương không yêu cầu. Nếu bạn muốn thực hiện yêu cầu truy cập thông tin của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo các phương pháp được nêu trong phần Liên hệ của Chính sách Bảo mật này.

 

Nếu bạn yêu cầu xóa thông tin cá nhân, bạn xác nhận rằng bạn không thể truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ kinh doanh và thông tin cá nhân còn lại có thể tiếp tục nằm trong hồ sơ và lưu trữ của GSI trong một thời gian, nhưng GSI sẽ không sử dụng thông tin đó cho mục đích thương mại các mục đích. Bạn hiểu rằng, bất chấp yêu cầu xóa của bạn, GSI có quyền giữ thông tin cá nhân của bạn hoặc một phần có liên quan của thông tin đó, nếu GSI đã tạm ngừng, hạn chế hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào trang web do vi phạm Điều khoản Sử dụng GSI, khi cần thiết để bảo vệ các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của GSI, hoặc bất kỳ chi nhánh, đối tác kinh doanh, nhân viên hoặc khách hàng tương ứng của chúng tôi.

Các Liên kết và Sản phẩm của Bên thứ Ba trên Dịch vụ của Chúng tôi

Dịch vụ Kinh doanh của chúng tôi có thể liên kết đến các trang web và dịch vụ của bên thứ ba nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bảo mật hoặc quyền riêng tư của bất kỳ thông tin nào được thu thập bởi các trang web hoặc các dịch vụ khác. Bạn nên thận trọng và xem xét các điều khoản về quyền riêng tư áp dụng cho các trang web và dịch vụ của bên thứ ba mà bạn sử dụng.

 

Cookie, Beacons và các công nghệ tương tự

Chúng tôi cũng như một số bên thứ ba cung cấp nội dung, quảng cáo hoặc chức năng khác trên Dịch vụ Kinh doanh của chúng tôi, có thể sử dụng cookie, đèn hiệu và các công nghệ khác trong một số lĩnh vực nhất định của Dịch vụ Kinh doanh của chúng tôi.

Cookies

Cookie là các tệp nhỏ lưu trữ thông tin trên thiết bị của bạn. Chúng cho phép thực thể đặt cookie trên thiết bị của bạn nhận ra bạn trên các trang web, dịch vụ, thiết bị và / hoặc phiên duyệt web khác nhau. Cookie phục vụ nhiều mục đích hữu ích.

Ví dụ:

  • Cookie có thể nhớ thông tin đăng nhập của bạn, do đó bạn không phải nhập các thông tin xác thực đó mỗi khi đăng nhập vào một dịch vụ. Cookie giúp chúng tôi và các bên thứ ba hiểu phần nào trong Dịch vụ kinh doanh của chúng tôi là phổ biến nhất vì chúng giúp chúng tôi biết khách truy cập đang truy cập những trang và tính năng nào và họ dành bao nhiêu thời gian trên các trang đó. Bằng cách nghiên cứu loại thông tin này, chúng tôi có thể thích ứng tốt hơn với Dịch vụ kinh doanh và cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt hơn.
  • Cookie giúp chúng tôi và các bên thứ ba hiểu bạn đã xem những quảng cáo nào để bạn không nhận được cùng một quảng cáo mỗi khi bạn truy cập Dịch vụ MSS.
  • Cookie giúp chúng tôi và các bên thứ ba cung cấp cho bạn nội dung và quảng cáo có liên quan bằng cách thu thập thông tin về việc bạn sử dụng Dịch vụ Kinh doanh của chúng tôi cũng như các trang web và ứng dụng khác.
  • Khi bạn sử dụng trình duyệt web để truy cập Dịch vụ Doanh nghiệp, bạn có thể định cấu hình trình duyệt của mình để chấp nhận tất cả cookie, từ chối tất cả cookie hoặc thông báo cho bạn khi cookie được gửi đi. Mỗi trình duyệt là khác nhau, vì vậy hãy kiểm tra menu “Trợ giúp” của trình duyệt để tìm hiểu cách thay đổi tùy chọn cookie của bạn. Hệ điều hành của thiết bị của bạn có thể chứa các điều khiển bổ sung cho cookie.

Tuy nhiên, xin lưu ý rằng một số Dịch vụ Kinh doanh có thể được thiết kế để hoạt động bằng cách sử dụng cookie và việc tắt cookie có thể ảnh hưởng đến khả năng sử dụng các Dịch vụ Kinh doanh đó của bạn hoặc một số phần của chúng.

Bộ nhớ cục bộ khác

Chúng tôi, cùng với một số bên thứ ba nhất định, có thể sử dụng các loại công nghệ lưu trữ cục bộ khác, chẳng hạn như Đối tượng chia sẻ cục bộ (còn được gọi là “cookie Flash”) và lưu trữ cục bộ HTML5, liên quan đến Dịch vụ kinh doanh của chúng tôi. Các công nghệ này tương tự như các cookie được thảo luận ở trên ở chỗ chúng được lưu trữ trên thiết bị của bạn và có thể được sử dụng để lưu trữ thông tin nhất định về các hoạt động và sở thích của bạn. Tuy nhiên, những công nghệ này có thể sử dụng các bộ phận khác nhau của thiết bị của bạn từ cookie tiêu chuẩn và vì vậy bạn có thể không kiểm soát được chúng bằng cách sử dụng các công cụ và cài đặt trình duyệt tiêu chuẩn. Để biết thông tin về cách tắt hoặc xóa thông tin có trong cookie Flash, vui lòng nhấp vào đây.

Beacons

Chúng tôi, cùng với một số bên thứ ba nhất định, cũng có thể sử dụng các công nghệ được gọi là báo hiệu (hoặc “pixel”) để truyền thông tin từ thiết bị của bạn đến máy chủ. Báo hiệu có thể được nhúng trong nội dung trực tuyến, video và email, đồng thời có thể cho phép máy chủ đọc một số loại thông tin nhất định từ thiết bị của bạn, biết khi nào bạn đã xem nội dung cụ thể hoặc một email cụ thể, xác định ngày và giờ bạn đã xem beacon và địa chỉ IP của thiết bị của bạn. Chúng tôi và các bên thứ ba nhất định sử dụng báo hiệu cho nhiều mục đích khác nhau, bao gồm phân tích việc sử dụng Dịch vụ Kinh doanh của chúng tôi và (kết hợp với cookie) để cung cấp nội dung và quảng cáo phù hợp hơn với bạn.

Bằng cách truy cập và sử dụng Dịch vụ Kinh doanh của chúng tôi, bạn đồng ý với việc lưu trữ cookie, các công nghệ lưu trữ cục bộ khác, báo hiệu và thông tin khác trên thiết bị của bạn. Bạn cũng đồng ý với việc chúng tôi và các bên thứ ba đề cập ở trên truy cập các cookie, công nghệ lưu trữ cục bộ, báo hiệu và thông tin đó.

Lựa chọn của bạn

Chúng tôi cung cấp cho bạn những lựa chọn nhất định liên quan đến thông tin cá nhân mà chúng tôi có được về bạn. Để cập nhật tùy chọn của bạn, giới hạn thông tin liên lạc bạn nhận được từ chúng tôi, hoặc gửi yêu cầu, vui lòng liên hệ với chúng tôi như được chỉ định trong phần Liên hệ bên dưới.

Dịch vụ Doanh nghiệp có thể đưa ra các lựa chọn liên quan đến việc thu thập, xóa và chia sẻ một số thông tin và liên lạc về sản phẩm, dịch vụ và khuyến mãi. Bạn có thể truy cập cài đặt để tìm hiểu về các lựa chọn có thể có sẵn cho bạn khi bạn sử dụng Dịch vụ doanh nghiệp. Nếu bạn từ chối cho phép Dịch vụ Doanh nghiệp thu thập, lưu trữ hoặc chia sẻ thông tin nhất định, bạn có thể không sử dụng được tất cả các tính năng có sẵn thông qua Dịch vụ Doanh nghiệp.

Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến chính sách này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ: support@allplan.asia

Shopping Basket