ออลแพลน สะพาน

ทางเลือกของการสร้างสะพาน

ออลแพลน สะพาน เป็นตัวเลือก BIM สำหรับการสร้างสะพาน  วิศวกร สามารถใช้ตัวเลือกนี้ในการสร้างโมเดลพาราเมตริก รายละเอียดสูง ที่รวมไปถึงสามารถรวบรวมกระบวนการก่อสร้างและการวิเคราะห์โครงสร้างโมเดลสะพานเข้าไว้ด้วยกัน

Play Video

ออลแพลน สะพาน 2020

เราขอเสนอ ออลแพลน วิศวกกรม 2020 ตัวเลือก BIM สำหรับอนาคตสำหรับวิศวกร ซอฟท์แวร์นี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้มีสมรรถนะสูง โดยเฉพาะการทำงานร่วมกันเป็นทีม ที่จะช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดเวลา ระบบเปิดที่รองรับ BIM จะทำให้การทำงานของคุณราบรื่น ทำงานข้ามเครือข่าย พร้อมกับผู้ร่วมงานอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงลักาณะการใช้งานสำหรับวิศวกร อาทิ มุมมองต่างๆ และ หน่วยการทำงานต่างๆ, ส่วนสนับสนุน และ ตัวปรับให้เข้ากับแต่ละประเทศ นอกจากนี้ยังมีลักษณะการใช้งานใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโดยใช้เหล็ก และการวิเคราะห์โครงสร้างการก่อสร้างสะพาน

ประโยชน์ที่จะได้รับจากออลแพลน สะพาน

การสร้างโมเดลอย่างไร้ข้อจำกัด

ออลแพลน สะพาน ได้รับการอกแบบ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสะพานที่ได้รับการยอมรับ การสร้างโมเดล 3 มิติแบบพาราเมตริก สามารถวิเคราะห์รูปแบบถนน, ความสมดุลของสะพาน และส่วนข้ามที่จำเป็น ที่ทำให้สร้างลักษณะโมเดลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ มีระบบภูมิสารสนเทศที่ซับซ้อน อาทิ โค้งซ้อน และทางข้ามแยกต่างๆ ที่สามารถจำลองขึ้นมาได้อย่างง่ายดาย ผู้ใช้เพียงแค่ต้องหาค่าข้ามแยกปกติ และออลแพลน สะพาน จะคำนวนหาค่าข้ามแยกทั้งหมดตามตารางที่มี ตาราง หรือ/และ สูตรต่างๆ

การควบรวมที่ทำได้อย่างง่ายดาย

ออลแพลน สะพาน ทำให้การสร้างโมเดล ขนาดกว้างที่ควบรวมส่วนอื่นๆ ไม่ว่าจะทันทีหรือภายหลัง ภายใน หรือภายนอก แนวตั้ง แนวนอน แนวแทยง แนวโค้ง รวมไปถึงภูมิสารสนเทศที่ไม่มีมาตรฐาน โดยมีพื้นฐานมาจากจุด 3 มิติ โดยโปรแกรมจะจำลองภุมิสารสนเทศของเส้นเชื่อมต่อตลอดโครงสร้างสะพาน

วางแผนระดับแรงตึงของสะพาน ใน ออลแพลน การสะพาน

แรงตึง สามารถหาค่าได้จากจุดเชื่อมต่อที่ระบุไว้ในโมเดล แรงตึง ลิ่มลื่น และ จุดผ่อนแรง มีให้เลือกให้ทั้งสิ้น คุณลักษณะนี้เริ่มต้นตั้งแต่จุดเชื่อมต่อ และจุดสิ้นสุด หรือทั้งสองจุดพร้อมกัน สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเพื่อให้เห็นภาพในการจัดการจุดเชื่อมต่อต่างๆ และแรงตึงสะพาน ถูกรวบรวมไว้ใน "กลุ่มแรงตึง"

แลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างลื่นไหล

มีระบบการรวบรมข้อมูลพื้นถนน ที่ใช้สำหรับการออกแบบให้สอดคล้องกับ ถนน/สะพาน ที่ง่ายขึ้นด้วย platform บิมพลัส แบบเปิดของออลแพลน วิศวกรผู้สร้างสะพาน จะต้องใช้ข้อมูลถนนเพื่อเริ่มการออกแบบสะพานได้ และเมื่อการออกแบบสะพานนั้นเสร็จสิ้น โมเดลพาราเมตริก จะสามารถส่งต่อไปยังในออลแพลนวิสวกรรม และซอฟท์แวร์สำหรับวิเคราะห์

โปร์ไฟล์มาตรฐานสำหรับการอ้างอิง

สามารถจัดรูปแบบต่างๆให้เป็นมาตรฐานและซ้ำกันได้ ไม่ว่าจะเป็น ระนาบแนวนอนของเหล็ก และจุดหนุนเชื่อมต่อ ที่สามารถวางได้อย่างง่ายดาย

ควบรวมได้สี่ระดับ

การควบรวมได้สี่ระดับ สามารถใช้ได้ ในระหว่างการกำหนดกระบวนการก่อสร้าง ยิ่งไปกว่านั้นยังสามารถหาและเปรียบเทียบตารางความต่างสำหรับสะพานที่มีโครงสร้างลักษณะเดียวกันได้อีกด้วย

การพิจารณาทางเทคนิค - วิเคราะห์ และคำนวน หาค่าข้าม

สามารถคำนวนค่าข้าม ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญในการสร้างโมเดลวิเคราะห์ การคำนวนจะช่วยสนับสนุนค่าคำนวนทั้งหลายให้สอดคล้องกับภูมิศาสตร์

ประหยัดเวลาในการวางตำแหน่งพาราเมตริก

วัตถุในความจำของออลแพนวิศวกรรม สามารถใช้อ้างอิงได้ใน ออลแพลน สะพาน 2019 ที่จะช่วยเพิ่มรายละเอียด เช่น ตำแหน่งเสาไฟ หรือ จุดวางหมุดของข้อต่อสะพานในโมเดลสะพาน

สะดวกในการปฏิบัติ

ระบบควบคุมแบบพาราเมตริกที่ไม่เหมือนใคร ช่วยทำให้คุณสามารถจัดการการเปลี่ยนแปลงทั้งหลายที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการออกแบบได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ที่จะช่วยให้คุณสามารถประหยัดทั้งเวลาและงบประมาณ การทำงานบนออลแพลน สะพาน มีความสะดวกมากและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยังช่วยเตรียมความพร้อมสิ่งที่จำเป็นสำหรับการสร้างสะพาน

เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา

ออลแพลน สะพาน ช่วยให้คุณสามารถแก้ไขการเปลี่ยนแปลงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการออกแบบ รูปแบบโมเดลพาราเมตริก ถือเป็นส่วนพื้นฐานที่ต้องปรับให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในการออกแบบได้ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้สามารถรวมเข้าไว้ตั้งแต่จุดเริ่มต้นและผู้ร่วมออกแบบอื่นๆ ที่เชื่อมต่อกัน จะได้รับการอัพเดทอัตโนมัติ

ฐานข้อมูลอัจฉริยะ

ออลแพลน สะพาน มีความได้เปรียบจากฐานข้อมูลที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ ที่สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างต่อเนื่องตามความคืบหน้าของโปรเจค นี่จะเป็นหลักประกันว่าการป้อนข้อมูลนั้นจะไม่ตกหล่น

จากออกแบบโมเดลถึงวางแผนเวลา

รูปแบบโมเดลสะพานแบบพาราเมติกที่สร้างขึ้นจากออลแพลน สะพาน สามารถแบ่งแยกองค์ประกอบเพื่อทำงานเฉพาะจุดได้ ซึ่งนี่สามารถโอนถ่ายข้อมูลผ่านทางออลแพลน บิมพลัส และเชื่อมโยงเข้ากับการแวางแผนเวลาได้อีกด้วย

ข่าวสาร

ทดลองใช้ฟรี 30 วัน

ตัวเลือกทั้งหมดในหนึ่งสำหรับวิศวกรและสถาปนิก


  GSI เป็นหุ้นส่วนที่ได้รับการรับรองสำหรับตัวเลือกออลแพลนในเอเชีย

  © 2020 GSI | Allplan. สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด

  ติดต่อ

  info@allplan.asia

  +84 28 7106 2555

  ที่อยู่:

  Vietnam
  อาคาร Vietnam Bitexco Financial ชั้น 46 เบอร์ 2 ถนน Hai Trieu ตำบล Ben Nghe Ward, อำเภอ 1 เมืองโฮจิมิน

  Hong Kong (HQ)
  สำนักงานใหญ่ฮ่องกง 2003, 20/F, ตึก 5 เมืองจีนฮ่องกง 33 ถนน Canton จิมซาจุ่ย เกาลูน ฮ่องกง

  ติดตามเรา: