กำหนดการสาธิต

ทางเลือกสำหรับวัสดุที่หลากหลายกับการก่อสร้างขั้นสูงสุด

Allplan 2023 เป็นแพลตฟอร์มเชื่อมต่อสำหรับความร่วมมือแบบสหวิทยาการระหว่างสถาปนิก, วิศวกร, โรงงานสำเร็จรูป, และบริษัทก่อสร้างที่นำเสนอนวัตกรรมและการปรับปรุงมากมาย ในฐานะที่เป็นทางเลือกของวัสดุที่หลากหลาย Allplan ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่การก่ออิฐ คอนกรีตหล่อในที่ ไปจนถึงการก่อสร้างเหล็กและไม้ และเป็นครั้งแรกที่คอนกรีตหล่อสำเร็จ ความสามารถในการประสานวัสดุต่างๆ และวิธีการก่อสร้างในรูปแบบเดียวกันช่วยให้สถาปนิกสามารถพิจารณาการใช้วัสดุก่อสร้างอย่างประหยัดและยั่งยืนได้ดีขึ้น, เร็วขึ้น และสอดคล้องกับข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม วิศวกรและบริษัทก่อสร้างสามารถทำการก่อสร้างได้โดยตรงจากการออกแบบของสถาปนิก และใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์โครงสร้างและงานรายละเอียด, วิศวกรรม MEP, การก่อสร้างสำเร็จรูปและการก่อสร้าง

allplan asia


    [text country-other id:country-other class:country-other placeholder "โปรดกรอกชื่อประเทศของคุณ หากคุณเลือก "ประเทศอื่น ๆ" ในฟิลด์ด้านบน"]


    Shopping Basket