กำหนดการสาธิต

BIM ทางเลือกระดับมืออาชีพสำหรับการก่อสร้างสะพาน

Allplan Bridge คือ BIM ทางเลือกระดับมืออาชีพสำหรับการก่อสร้างสะพาน วิศวกรทำงานกับทางเลือกเดียวตั้งแต่การสร้างแบบจำลองพาราเมตริกที่มีรายละเอียดระดับสูง รวมทั้งการอัดแรงเพื่อบูรณาการกระบวนการก่อสร้างและการวิเคราะห์โครงสร้างของแบบจำลองสะพาน

allplan asia


    [text country-other id:country-other class:country-other placeholder "โปรดกรอกชื่อประเทศของคุณ หากคุณเลือก "ประเทศอื่น ๆ" ในฟิลด์ด้านบน"]


    Shopping Basket