Allplan

3 วิธีในการยกระดับคุณภาพ BIM เพื่อความสามารถในการก่อสร้างที่เหมาะสมที่สุด

Solibri และ ALLPLAN นำเสนอเครื่องมือดิจิทัลและเวิร์กโฟลว์สำหรับคุณภาพ BIM และการจัดการปัญหาตลอดทุกขั้นตอนของโครงการเพื่อความสามารถในการก่อสร้างที่ดีขึ้น.

อ่านเพิ่มเติม »
Allplan

เจาะลึกประโยชน์ทางธุรกิจของ BIM

ประโยชน์ทางธุรกิจของ BIM มีมากมายและใช้ได้กับทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรมสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และการก่อสร้าง (AEC).

อ่านเพิ่มเติม »
Allplan

4 ตัวอย่างของการนำ BIM มาใช้ในการก่อสร้าง

การสร้างแบบจำลองข้อมูลอาคาร (BIM) เป็นวิธีการที่ได้รับการยอมรับสำหรับขั้นตอนการออกแบบ แต่ยังแก้ปัญหาการขาดแคลนทักษะด้วยการดึงดูดผู้มีความสามารถรุ่นใหม่ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

อ่านเพิ่มเติม »
Shopping Basket