Ứng dụng Allplan vẽ thép lưới cho sàn

Webinar - online

Giới thiệu về gia cố cốt thép 3D cho công trình hầm với Allplan Engineering
1.Đặc điểm của những dự án hầm là gì? Nó khác gì vs những dự án nhà?
2. Bạn gặp khó khăn gì trong quá trình thực hiện bản vẽ không?
3. Allplan hỗ trợ giải quyết những khó khăn đó như thế nào?
4.Có tính năng đặt biệt nào của Allplan dành cho những dự án có những đòi hỏi đặc biệt như vậy không? Nếu có thì nó hoạt động thế nào?
5.Giới thiệu về dự án Tunnel Frankfurt. Đặc tính kỹ thuật? Thời gian hoàn thành dự án là bao lâu?
6.Demo bản vẽ của dự án

Giải pháp:

1.Đặc điểm của những dự án hầm là gì? Nó khác gì vs những dự án nhà?
2. Bạn gặp khó khăn gì trong quá trình thực hiện bản vẽ không?
3. Allplan hỗ trợ giải quyết những khó khăn đó như thế nào?
4.Có tính năng đặt biệt nào của Allplan dành cho những dự án có những đòi hỏi đặc biệt như vậy không? Nếu có thì nó hoạt động thế nào?
5.Giới thiệu về dự án Tunnel Frankfurt. Đặc tính kỹ thuật? Thời gian hoàn thành dự án là bao lâu?
6.Demo bản vẽ của dự án

Thời gian: Sự kiện online
Thứ Năm, 27 tháng 02, 2020
2:00 PM – 3:00 PM

Host By:
GSI Training Center, Việt Nam

Diễn giả:

Thinh Nguyen

Allplan BIM Specialist

+84 28 7106 2555

training@allplan.asia

Tags: No tags

LEAVE A COMMENT