Ứng dụng Allplan vẽ thép lưới cho sàn

Webinar - online

Ứng dụng Allplan vẽ thép lưới cho sàn
Trong công trình xây dựng việc bố trí thép sàn như thế nào là rất quan trọng. Bởi vì trong kết cấu xây dựng nhà ở thì sàn thép chính là kết cấu chịu tải trọng trực tiếp trong quá trình sử dụng.
Trong đó, sàn sẽ được hệ thống dầm đỡ, bên cạnh đó dầm sẽ liên quan đến cột và móng. Vì vậy, cách thi công thép sàn cũng như cách bố trí thép sàn như thế nào là rất quan trọng.
Vấn đề đặt ra vẽ theo phương pháp thông thường rải thép lâu , khó chỉnh sửa , bảng thống kê thép rất dài

Giải pháp:

  • Allplan vẽ thép thay đổi kích thước sàn bất kỳ – thêm lỗ mở sàn..
  • Allplan ứng dụng lệnh có sẵn rải và thống kê thép lưới đơn giản…
  • Allplan tận dụng phần thừa của thép lưới để sử dụng tại những vị trí khác để gia cường…

Thời gian: Sự kiện online
Thứ Năm, 27 tháng 02, 2020
2:00 PM – 3:00 PM

Host By:
GSI Training Center, Việt Nam

Diễn giả:

Thinh Nguyen

Allplan BIM Specialist

+84 28 7106 2555

training@allplan.asia

Tags: No tags

LEAVE A COMMENT