Các Giải Pháp BIM Tối Ưu Của Allplan Software

Giải pháp toàn diện của ALLPLAN  cung cấp các công cụ hiệu quả cho tất cả các giai đoạn tiến hành một dự án. Nhờ vào những phương pháp và dịch vụ phần mềm, tất cả các bên đều có thể kết nối với độ chính xác, tính linh hoạt và mức hiệu quả cao hơn bao giờ hết và BIM chính là trung tâm của ALLPLAN.

Chơi Video

Allplan Architecture là giải pháp BIM tối ưu cho phép Kiến trúc sư sáng tạo không giới hạn bằng thư viện dữ liệu CAD có sẵn cho dự án.

Công tác quy hoạch

Đối tượng sử dụng chính

Allplan Engineering là giải pháp BIM tối ưu dành cho kỹ sư kết cấu dân dụng, triển khai chi tiết kết cấu và các nhà thầu. Dù là cao ốc hay cầu đường, Allplan Engineering hỗ trợ toàn bộ quá trình BIM một cách hiệu quả và đúng tiến độ.

Công tác quy hoạch

Đối tượng sử dụng chính

Chơi Video
allplan-bimplus-Logo

Allplan Bimplus là công cụ mạnh mẽ trong việc cộng tác bằng hệ thống độc lập của các dự án BIM. Allplan Bimplus thích ứng với mọi phần mềm trong lĩnh vực xây dựng, thông qua nhiều định dạng như IFC và BCF hoặc qua giao diện lập trình API. Allplan Bimplus cho phép bạn tập trung các mô hình của các ngành cho mục đích nghiên cứu.

Công tác quy hoạch

Đối tượng sử dụng chính

Chơi Video
Chơi Video
Broschuere_Allplan_Bridge_II_EN_GmbH-02

Allplan Bridge là giải pháp BIM chuyên nghiệp để hỗ trợ các công trình cầu đường. Các kỹ sư làm việc với giải pháp duy nhất từ bước tạo mô hình tham số với mức chi tiết cao bao gồm thành phần dự ứng lực đến việc tích hợp quy trình xây dựng cũng như phân tích kết cầu mô hình cầu.

Công tác quy hoạch

Đối tượng sử dụng chính

GSI đối tác được ủy quyền cho các giải pháp Allplan ở Châu Á.

Theo dõi Allplan tại: