Xem lại hội thảo trực tuyến

Các hội thảo trực tuyến từ các chuyên gia ALLPLAN BIM được ghi lại để bạn tải xuống và xem một cách thuận tiện.

Trainer: Thịnh Nguyễn
Công ty: GSI | Allplan Asia
Thời gian: 09 tháng 04, 2020

• Quản lý quyền truy cập của các nhóm làm việc bằng Bimplus
• Kích hoạt Allplan Share
• Tạo kế hoạch dự án trong Allplan Share
• Phân quyền truy cập cho người tham gia dự án
• Sao chép dự án Allplan hiện có
• Sao lưu dữ liệu bằng Allplan Share
• Khôi phục tập tin bản vẽ từ bản sao lưu.

Dự án Tunnel (hầm) thực hiện bằng ALLPLAN ENGINEERING

Trainer: Thịnh Nguyễn
Công ty: GSI | Allplan Asia
Thời gian: tháng 03, 2020

 • Đặc điểm của những dự án hầm là gì? Nó khác gì vs những dự án nhà?
 • Bạn gặp khó khăn gì trong quá trình thực hiện bản vẽ không?
 • Allplan hỗ trợ giải quyết những khó khăn đó như thế nào?
 • Có tính năng đặt biệt nào của Allplan dành cho những dự án có những đòi hỏi đặc biệt như vậy không? Nếu có thì nó hoạt động thế nào?
 • Giới thiệu về dự án Tunnel Frankfurt. Đặc tính kỹ thuật? Thời gian hoàn thành dự án là bao lâu?
 • Demo bản vẽ của dự án

DỰNG MÔ HÌNH 3D VỚI PHẦN MỀM ALLPLAN

Trainer: Thái Dương
Công ty: GSI | Allplan Asia
Thời gian: tháng 03, 2020

 • Chuyển đổi thuộc tính giữa các đối tượng 3D
 • Giới thiệu một số công cụ nâng cao trong việc tạo các đối tượng 3D
 • Thực hành tạo một số khối 3D hình dạng phức tạp từ các công cụ trong Allplan

ỨNG DỤNG ALLPLAN VẼ THÉP LƯỚI CHO SÀN

Trainer: Thịnh Nguyễn
Công ty: GSI | Allplan Asia
Thời gian: tháng 03, 2020

How to unleash the full potential of BIM for Buildings? (English)

Speaker: Ciprian Popa
Company: Civil Construction Engineering, Romania
Date: Jan, 2020

In this webinar, you will learn everything you need to know about
BIM process in Allplan.

Agigea Bridge over Danube and Pedestrian Crossing over BEGA, Timisoara, Romania (English)

Speaker: Zhang Han-Lu Simona
Company/Title:  Architects, ALLPLAN BIM Trainer, China
Date: Jan, 2020

In this webinar, you will learn everything you need to know about
BIM process in Allplan.

Infrastructure with Allplan Engineering & Allplan Bridge

Speaker: Ciprian Popa
Company: Civil Construction Engineering, Romania
Date: Jan, 2020

In this webinar, you will learn everything you need to know about
Allplan Engineering and Allplan Bridge.

Watch more

Thinh Nguyen
Allplan BIM Trainer
German Software Intelligence

Sanh Mai
Allplan BIM Trainer, Lập trình viên Allplan PythonParts
German Software Intelligence

Thinh Nguyen
Allplan BIM Trainer
German Software Intelligence

Thinh Nguyen
Allplan BIM Trainer
German Software Intelligence

NEWSLETTER

Get informed via email about news on Allplan products

The all-in-one solution for engineers and architects


GSI is the authorized partner for Allplan solutions in Asia.

 • Vietnam: Bitexco Financial Tower Level 46, No.2 Hai Trieu St., Ben Nghe Ward, Dist.1, Ho Chi Minh City
 • Hong Kong (HQ): 2003, 20/F, Tower 5, China Hong Kong City 33 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, HK
 • +84 28 7106 2555
 • info@allplan.asia

Follow us on: